BIP

Ogłoszenie o piątym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony sprzedaż nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami tworzącymi kompleks szkolny wraz z zapleczem warsztatowym, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34, obejmującej:
– działkę gruntu nr 215/12 o powierzchni 0,2697 ha, oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00040623/4;

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony sprzedaż nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami tworzącymi kompleks szkolny wraz z zapleczem warsztatowym, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34, obejmującej:
– działkę gruntu nr 215/12 o powierzchni 0,2697 ha, oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00040623/4;
– działkę gruntu nr 216/12 o powierzchni 0,0322 ha, oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00052619/0;
– działkę gruntu nr 217/12 o powierzchni 0,2652 ha, oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00052620/0.

Cena wywoławcza 1 100 000,00 zł. Sprzedaż zabudowanej działki z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 55 000,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 55 000,00 zł.

Piąty przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 października 2016 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu www.powiat.tarnogorski.pl – zakładka „ogłoszenia i komunikaty” i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka „obwieszczenia i zawiadomienia”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz