Święto Wojska Polskiego

Data publikacji: 12 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Główne obchody Święta Wojska Polskiego przypadają na 15 sierpnia, ale już dziś uroczysty apel z tej okazji odbył się w koszarach 5. Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach.
Z okazji tego święta starosta tarnogórski Józef Burdziak wystosował na ręce dowódcy, pułkownika dyplomowanego Bogdana Kuli, list gratulacyjny, w którym w imieniu własnym i całego samorządu powiatowego, przekazał wyrazy szacunku

Główne obchody Święta Wojska Polskiego przypadają na 15 sierpnia, ale już dziś uroczysty apel z tej okazji odbył się w koszarach 5. Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach.
Z okazji tego święta starosta tarnogórski Józef Burdziak wystosował na ręce dowódcy, pułkownika dyplomowanego Bogdana Kuli, list gratulacyjny, w którym w imieniu własnym i całego samorządu powiatowego, przekazał wyrazy szacunku
i uznania dla wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych, którzy swój zawodowy los związali z Wojskiem Polskim, za ich odwagę, honor, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za losy Państwa i jego obywateli. Starosta przekazał również życzenia dalszych sukcesów w służbie, codziennego zadowolenia z jej pełnienia, zasłużonego uznania społecznego, a także zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji marzeń w życiu osobistym.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest od 1992 roku na pamiątkę bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej również „cudem nad Wisłą”, kiedy to wojska polskie rozgromiły bolszewików, zatrzymując ich ekspansję na zachód. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną pozwoliło również Polsce zachować uzyskaną w 1918 roku niepodległość. W czasach II Rzeczpospolitej 15 sierpnia obchodzono Dzień Żołnierza, następnie w PRL-u ustanowiono 12 października Dzień Wojska Polskiego, w celu upamiętnienia bitwy pod Lenino. Dopiero po upadku komunizmu rząd polski oficjalnie ustanowił Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, jako że zbiega się z kościelnym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej.
Oficjalne uroczystości odbywają się w stolicy przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie odprawiana jest honorowa zmiana warty. Od kilku lat na ulicach Warszawy organizowana jest również wielka defilada wojskowa z udziałem wielu żołnierzy i ciężkiego sprzętu bojowego. W przemarszu uczestniczy również prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.
Polska Armia liczy obecnie około 100 tysięcy żołnierzy. Jej struktury ulegają stopniowej modernizacji – od 2009 roku nie obowiązuje już przymusowy pobór do wojska, armia została uzawodowiona. Z roku na rok zwiększa się również budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, a wojska operacyjne stale biorą udział w misjach NATO i ONZ.

Call Now ButtonZadzwoń teraz