Trzeci „szlachecki” rajd rowerowy pod patronatem starosty

Data publikacji: 12 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

III Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty” odbędzie się 25 września 2016 r. Rejestracja uczestników połączona z wykupieniem „pakietu” uczestnika” w cenie 25 zł rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do wyczerpania miejsc, których liczba jest ograniczona. Informację telefoniczną na temat dostępności miejsc można będzie uzyskać pod numerem 505 802 207.
Patronat nad rajdem objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.

A oto szczegóły:

Trasa:

– Nakło Śląskie – pałac Donnersmarcków – start
– Zalew Nakło-Chechło – postój z komentarzem

III Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty” odbędzie się 25 września 2016 r. Rejestracja uczestników połączona z wykupieniem „pakietu” uczestnika” w cenie 25 zł rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do wyczerpania miejsc, których liczba jest ograniczona. Informację telefoniczną na temat dostępności miejsc można będzie uzyskać pod numerem 505 802 207.
Patronat nad rajdem objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.

A oto szczegóły:

Trasa:

– Nakło Śląskie – pałac Donnersmarcków – start
– Zalew Nakło-Chechło – postój z komentarzem
– Miasteczko Śląskie – zabytkowy kościół drewniany p.w. św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP (postój z komentarzem)
– Żyglinek – zabytkowy spichlerz dworski (postój z komentarzem)
– Zielona

dwór myśliwski Donnersmarcków (postój z komentarzem)
kompleks rekreacyjny – zakończenie, piknik

W czasie postojów dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki przybliży historię regionu.

Program:

9.15 – 9.45 – zbiórka i rejestracja uczestników w pałacu w Nakle Śląskim
10.00 – start
13.00 – zakończenie – piknik w Zielonej

Warunki uczestnictwa:

wykupienie pakietu rajdowego w cenie 25 zł: koszulka uczestnika + prowiant regeneracyjny + posiłek na mecie (kiełbaska)
dzieci do 16 r. życia uczestniczą w rajdzie pod opieką dorosłych

Sprzedaż „karty” uczestnika: bezpośrednio w Centrum Kultury Śląskiej

Organizator:Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Zespół organizacyjny: Marek Breguła (przewodniczący), Kazimierz Mierzwa (komandor), Michał Nolewajka (komandor), Stanisław Zając (dyrektor CKŚ)

Patronat Honorowy nad „III Szlacheckim weekendem” sprawuje Starosta Tarnogórski Józef Burdziak.

Sponsorzy:

Firma „L and L”
Spichlerz Dworski w Żyglinku

Partnerzy:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gmina Świerklaniec
Miasto Kalety
Pałac Jedlinka w Jedlinie Zdroju
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna
Klub Turystyki Rowerowej w Orzechu
Sklepy rowerowe Adventure Tarnowskie Góry Bytom
Ogród Śląski

Patronat medialny:
TVP Katowice, Radio Katowice, Radio Piekary, Dziennik Zachodni / Nasze Miasto, Gwarek, TG Stacja

REGULAMIN RAJDU

1. W przejeździe rowerzystów może brać udział każdy kto stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki i posiada sprawny rower wyposażony w działające oświetlenie. Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
2. Przejazd odbywa się po wcześniej zgłoszonej trasie przejazdu. Policja lub Straż Miejska kierują ruchem drogowym w czasie przejazdu rowerzystów.
3. Uczestnicy przejazdu poruszają się jednym pasem jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
4. Każdy z biorących udział w Rajdzie uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 r.,poz.1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami ( Dz.U. 2015r., poz.155 j.t ).
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz