Ogłoszenie o piątym przetargu na sprzedaż dwóch działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Data publikacji: 16 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;
Cena wywoławcza wynosi 145 000 zł. Sprzedaż zabudowanej działki gruntu zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 7 250 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 7 250 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

2.Działkę gruntu nr 429/96 o powierzchni 2 892 m2, oznaczoną w całości jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Cena wywoławcza wynosi 115 000 zł netto + 23% VAT.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 5 750 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 5 750 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 roku o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w załączniku.

Dodatkowe informacje, w tym na temat warunków przetargu oraz terminów oględzin nieruchomości, można uzyskać pod numerem telefonu (32) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem pok. nr 112B, w godzinach pracy urzędu.

Zadzwoń teraz