Starosta i Zarząd zostaje, zmiany w Radzie Powiatu

Data publikacji: 30 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 30 sierpnia odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Józefa Burdziaka z funkcji starosty tarnogórskiego, złożonym przez grupę radnych 24 maja. Wniosek nie został przyjęty. Zarząd Powiatu nadal pracuje w składzie: Józef Burdziak – starosta, Marian Szukalski – wicestarosta, Andrzej Elwart, Gustaw Jochlik i Sławomir Wilk – członkowie zarządu.

Na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 30 sierpnia odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Józefa Burdziaka z funkcji starosty tarnogórskiego, złożonym przez grupę radnych 24 maja. Wniosek nie został przyjęty. Zarząd Powiatu nadal pracuje w składzie: Józef Burdziak – starosta, Marian Szukalski – wicestarosta, Andrzej Elwart, Gustaw Jochlik i Sławomir Wilk – członkowie zarządu.
Zmiany nastąpiły natomiast w prezydium Rady Powiatu. Z funkcji wiceprzewodniczących odwołani zostali Jarosław Czapla i Jan Gryc, a w ich miejsce wybrano Kazimierza Gwoździa i Stanisława Wieczorka. Funkcję przewodniczącego Rady nadal pełni Adam Chmiel.
Zmieniły się ponadto składy poszczególnych komisji.

Call Now ButtonZadzwoń teraz