Komunikat Starosty Tarnogórskiego

Data publikacji: 31 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Szanowni Państwo!
Nawiązując do wydarzeń, jakie miały miejsce na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 30 sierpnia, pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować mieszkańcom Tarnowskich Gór, którzy mnie wspierali w okresie ostatnich trzech miesięcy – od dnia złożenia przez opozycyjnych radnych wniosku o moje odwołanie, aż do głosowania, w wyniku którego wniosek został oddalony a ja nadal pełnię funkcję starosty. Wsparcie mieszkańców było dla mnie w tym czasie bardzo ważne.

Szanowni Państwo!
Nawiązując do wydarzeń, jakie miały miejsce na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 30 sierpnia, pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować mieszkańcom Tarnowskich Gór, którzy mnie wspierali w okresie ostatnich trzech miesięcy – od dnia złożenia przez opozycyjnych radnych wniosku o moje odwołanie, aż do głosowania, w wyniku którego wniosek został oddalony a ja nadal pełnię funkcję starosty. Wsparcie mieszkańców było dla mnie w tym czasie bardzo ważne.
W Radzie Powiatu Tarnogórskiego doszło na ostatniej sesji do zmiany sił politycznych – powstała nowa, większościowa koalicja Inicjatywy Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej. Zmiany te znacząco przebudowały całą scenę polityczną w powiecie tarnogórskim. Liczę na to, że nowe porozumienie da powiatowemu samorządowi nowy impuls do zdecydowanego, pozytywnego, efektywnego działania dla dobra mieszkańców.
Nie obawiam się tej zmiany. Teraz najbardziej zależy mi na tym, aby zostały mądrze i odpowiedzialnie przyjęte założenia do projektu budżetu na 2017 rok i aby ten budżet został przygotowany i uchwalony bez żadnych problemów przez wszystkich radnych Rady Powiatu.
Rozmawiałem już wcześniej z większością radnych, prosząc ich o złożenie wniosków do projektu budżetu do końca sierpnia. Chciałbym, abyśmy zaczęli sukcesywnie wdrażać budżet zadaniowy, który pozwoliłby racjonalnie wydawać środki publiczne i dzięki któremu można byłoby zaplanować długofalowe inwestycje infrastrukturalne.
Uchwalenie budżetu na 2017 rok to nasze najpilniejsze zadanie i na nim jako samorząd powiatowy powinniśmy się teraz skupić.

Starosta
Józef Burdziak

Call Now ButtonZadzwoń teraz