Rok szkolny uroczyście rozpoczęty!

Data publikacji: 2 września 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Mszą świętą w kościele pw. św. Piotra i Pawła i uroczystym przemarszem przez miasto rozpoczął się w powiecie tarnogórskim nowy rok szkolny 2016/2017. Główna część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Mszą świętą w kościele pw. św. Piotra i Pawła i uroczystym przemarszem przez miasto rozpoczął się w powiecie tarnogórskim nowy rok szkolny 2016/2017. Główna część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.
Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny wchodzimy wszyscy z nadziejami, marzeniami, planami. Nauczyciele podejmują lub kontynuują działania zmierzające do tego, by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i rozwoju. Uczniowie marzą o dobrych ocenach – powiedział starosta tarnogórski Józef Burdziak. – Pragnę zapewnić, że jednym z najważniejszych działań Zarządu Powiatu Tarnogórskiego jest staranie o ciągłe udoskonalanie bazy dydaktyczno-wychowawczej w naszych placówkach oświatowych. Edukacja to priorytet dla naszego samorządu. Uważam, że każdy kolejny rok szkolny jest nieco lepszy dla naszych szkół. Troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swojego miejsca w ciekawym, lecz trudnym współczesnym świecie. Edukacja młodych pokoleń jest jedną z najważniejszych rzeczy, gdyż dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro. Przed nami rok pracy, której efekty widać będzie dopiero po wielu latach. Pamiętajmy, że „wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli ” jak pisał niemiecki filozof Arthur Schopenhauer. Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne możliwości. Życzę sukcesów w pracy i nauce.

Nowy rok szkolny przyniósł zmiany na stanowiskach dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu tarnogórskiego. Podziękowania za dotychczasową pracę otrzymali wieloletni dyrektorzy placówek powiatowych: Elżbieta Kanas-Kiczka – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, Ryszard Mitręga – Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach oraz Euzebiusz Nowakowski – dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.
Przeprowadzone w okresie wakacyjnym konkursy na stanowiska dyrektorów wyłoniły nowych gospodarzy placówek powiatowych na kolejne lata: Małgorzatę Grzesiakowską – dyrektora w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Romana Kurdę – dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Katarzynę Wojtalę – dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach i Jacka Pieczyka – dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach. Powierzono także pełnienie obowiązków dyrektora Elżbiecie Kanas – Kiczce – p.o. dyrektora PPPP i Wiesławie Paduch – p.o. dyrektora ZSG-H.

Dziesięcioro nauczycieli odebrało z rąk starosty Józefa Burdziaka, wicestarosty Mariana Szukalskiego oraz członków Zarządu Powiatu Andrzeja Elwarta i Sławomira Wilka akty nadania tytułu nauczyciela mianowanego. Są to: Katarzyna Gottwald-Tomaszewska (Zespół Szkół Techniczno-Usługowych), Dominika Białek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach), Katarzyna Kroczek-Wasińska (Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach), Mateusz Jankowski (Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych), Hanna Machura (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich), Stanisław Tarasek (Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych), Beata Wardulińska (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących), Karina Burda (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących), Łukasz Wyglendacz (Wieloprofilowy Zespół Szkół) i Łukasz Mann (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących).

23 uczniów otrzymało Stypendia Starosty Tarnogórskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, kulturalne lub zaangażowanie społeczne. Powiat wspiera uzdolnionych uczniów i studentów poprzez przyznawanie stypendiów od 2006 roku. Z tej formy wsparcia skorzystało już 333 uczniów oraz 177 studentów.
Tegorocznych 23 stypendystów wyłoniono spośród 55 złożonych wniosków. Stypendium mogą uzyskać uczniowie, którzy szczycą się średnią ocen powyżej 4,8. Jednak większość uczniów, którzy otrzymali stypendium, wykazała się średnią powyżej 5,2 a jednocześnie uczniowie ci osiągnęli znaczące sukcesy artystyczne, naukowe i sportowe.
Oto imiona i nazwiska tegorocznych stypendystów wraz z informacją o szkołach, do których uczęszczają: Anna Ciongwa (Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach); Karolina Bluj (Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach); Oliwia Tomys (Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach); Barbara Szala (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Julia Kot (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Marcel Baron (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Barbara Czapla (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Aleksandra Uliasz (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Michał Olkisz (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Marcin Gruca (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Wiktoria Król (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Wiktoria Baranowska (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach); Marta Łukaszewska (I Liceum Ogólnokształcące im. J. Smolenia, Bytom); Julia Kruk (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej Curie w Tarnowskich Górach); Marta Wilk (Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach); Barbara Sieja (Zespół Szkół Artystyczno–Projektowych w Tarnowskich Górach); Anna Brzezina (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach); Agnieszka Krysiak (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach); Krzysztof Sołtysik (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach); Zuzanna Werner (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach); Wiktoria Wiśniewska (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach); Julia Wojtacha (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach); Dominika Bieniek (Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie).
Certyfikaty nadania stypendiów wręczyli starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski oraz członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Elwart i Sławomir Wilk.
Radę Powiatu Tarnogórskiego reprezentował podczas uroczystości wiceprzewodniczący Kazimierz Gwóźdź, a Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego – naczelnik Elżbieta Susek.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłanka PiS Barbara Dziuk i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, a listy gratulacyjne przysłały: europoseł Jadwiga Wiśniewska oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer.
Na zakończenie uczniowie zaprezentowali program artystyczny upamiętniający rocznicę wybuchu II wojny światowej i wrzesień 1939 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz