Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Data publikacji: 21 września 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, na okres od 13 września 2016 roku do 4 października 2016 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do zbycia – wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., położonej w Tarnowskich Górach przy ul.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, na okres od 13 września 2016 roku do 4 października 2016 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do zbycia – wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00035703/1 obejmująca:
– działkę gruntu nr 3878/2 o powierzchni 0,6623 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane;
– działkę gruntu nr 3877/2 o powierzchni 1,1483 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane.
Pełna treść wykazu znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz