Nowa kanalizacja w Brynku

Data publikacji: 22 września 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W tym miesiącu zakończyła się jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji prowadzonych przez powiat tarnogórski, a mianowicie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku.

W tym miesiącu zakończyła się jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji prowadzonych przez powiat tarnogórski, a mianowicie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku.
Odbiór końcowy tego zadania inwestycyjnego nastąpił 16 września 2016 r., z udziałem członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzeja Elwarta, dyrektora działającego w Brynku Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych Ireneusza Gudowicza oraz dyrektor Gimnazjum w Brynku Bożeny Cembrowskiej.
Dzięki zrealizowaniu tej powiatowej inwestycji, do sieci kanalizacyjnej gminy Tworóg zostało podłączonych siedem budynków usytuowanych w zespole pałacowo-parkowym: budynek dydaktyczny Technikum Leśnego, pałac z internatem i stołówką, budynek gimnazjum, budynek wielofunkcyjny z kotłownią, garażami oraz częścią mieszkaniową, a także trzy mieszkalne budynki wielorodzinne.
Łączna długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej fi200/fi160/fi63 – od miejsca włączenia do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na ulicy Zamkowej w Brynku do poszczególnych studni zlokalizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego oraz przykanalików łączących sieć kanalizacyjną z poszczególnymi budynkami – wyniosła ponad 825 metrów.
Koszt inwestycji zamknął się kwotą 274 tys. zł. Zadanie było realizowane w latach 2014 (wtedy powstała dokumentacja projektowa) i 2016 (budowa kanalizacji) przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzyskana przez powiat tarnogórski kwota bezzwrotnego dofinansowania z WFOŚiGW wyniosła 109 tys. 155 zł. Pozostałe środki stanowiły wkład własny powiatu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz