Szkolenie obronne w starostwie

Data publikacji: 22 września 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Podwyższenie poziomu wiedzy kadry kierowniczej i pracowników Starostwa Powiatowego zaangażowanych w realizację zadań obronnych, a także poznanie zasad i procedur kierowania obowiązujących podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny były celem szkolenia, które odbyło się w tarnogórskim starostwie 20 września.

Podwyższenie poziomu wiedzy kadry kierowniczej i pracowników Starostwa Powiatowego zaangażowanych w realizację zadań obronnych, a także poznanie zasad i procedur kierowania obowiązujących podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny były celem szkolenia, które odbyło się w tarnogórskim starostwie 20 września.
Szkolenie przygotowało Biuro Bezpieczeństwa Publicznego. Starosta tarnogórski Józef Burdziak we wstępie omówił zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Następnie Sławomir Biliński zapoznał uczestników z zasadami postępowania obowiązującymi w różnych stanach zagrożenia, wynikającymi ze strategii bezpieczeństwa narodowego oraz innych aktów prawnych, nakładających odpowiedzialność na poszczególne komórki operacyjne jednostek samorządu terytorialnego.
Referat o cyberterroryzmie jako „zagrożeniu znikąd”i o sposobach reagowania na wystąpienie zagrożeń dla systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej wygłosił Michał Dittmann z Biura Bezpieczeństwa Publicznego, a Jacek Bernacik, również pracownik BBP, przedstawił zasady i stan przygotowania kadry kierowniczej i komórek organizacyjnych do opracowania nowego planu operacyjnego starostwa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz