Jaka pomoc dla zwalnianych pracowników?

Data publikacji: 23 września 2016

Sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz działaniom podjętym przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz zwalnianych pracowników tarnogórskich firm, poświęcone było ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach. Odbyło się ono 14 września w Starostwie Powiatowym.
Członkowie Rady zapoznali się z danymi dotyczącymi sytuacji na tarnogórskim rynku pracy, które zaprezentował Tomasz Schmidt, zastępca kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego PUP.

Sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz działaniom podjętym przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz zwalnianych pracowników tarnogórskich firm, poświęcone było ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach. Odbyło się ono 14 września w Starostwie Powiatowym.
Członkowie Rady zapoznali się z danymi dotyczącymi sytuacji na tarnogórskim rynku pracy, które zaprezentował Tomasz Schmidt, zastępca kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego PUP.
Ewa Brachaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała o podjętych przez Urząd działaniach w zakresie zwolnień grupowych przeprowadzanych w firmach działających na terenie powiatu. W czerwcu uczestniczyła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w spotkaniu z dyrektorem ds. CSR i komunikacji wewnętrznej spółki KOPEX S.A. i dyrektorem WUP, które dotyczyło zgłoszonego przez KOPEX S.A. zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w Fabryce Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. w Tarnowskich Górach. Powiatowy Urząd Pracy podpisał porozumienie w sprawie podjęcia działań wspierających dla osób zwalnianych z TAGOR-u. Z kolei w lipcu dyrektor Urzędu spotkała się z prezesem zarządu firmy Zamet Budowa Maszyn S.A. Podczas spotkania omówiono zasady objęcia wsparciem osób zwalnianych. Natomiast w sierpniu w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie ze zwalnianymi pracownikami likwidowanej spółki WOR-PAK.
Dla osób zwalnianych zostanie uruchomiona tzw. „szybka ścieżka rejestracyjna”. Mogą oni również korzystać z punktów konsultacyjno-Informacyjnych na terenie swojego zakładu. Dla zainteresowanych przeprowadzone zostaną zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące poszukiwania zatrudnienia i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor Ewa Brachaczek zaprezentowała także informację dot. środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych będących w dyspozycji Urzędu.
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy rozpatrzyli również na ostatnim posiedzeniu wniosek osoby bezrobotnej dotyczący umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.
W załączniku publikujemy prezentację przedstawiającą aktualne dane na temat rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz