Jaka pomoc dla zwalnianych pracowników?

Data publikacji: 23 września 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz działaniom podjętym przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz zwalnianych pracowników tarnogórskich firm, poświęcone było ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach. Odbyło się ono 14 września w Starostwie Powiatowym.
Członkowie Rady zapoznali się z danymi dotyczącymi sytuacji na tarnogórskim rynku pracy, które zaprezentował Tomasz Schmidt, zastępca kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego PUP.

Sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz działaniom podjętym przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz zwalnianych pracowników tarnogórskich firm, poświęcone było ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach. Odbyło się ono 14 września w Starostwie Powiatowym.
Członkowie Rady zapoznali się z danymi dotyczącymi sytuacji na tarnogórskim rynku pracy, które zaprezentował Tomasz Schmidt, zastępca kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego PUP.
Ewa Brachaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała o podjętych przez Urząd działaniach w zakresie zwolnień grupowych przeprowadzanych w firmach działających na terenie powiatu. W czerwcu uczestniczyła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w spotkaniu z dyrektorem ds. CSR i komunikacji wewnętrznej spółki KOPEX S.A. i dyrektorem WUP, które dotyczyło zgłoszonego przez KOPEX S.A. zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w Fabryce Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. w Tarnowskich Górach. Powiatowy Urząd Pracy podpisał porozumienie w sprawie podjęcia działań wspierających dla osób zwalnianych z TAGOR-u. Z kolei w lipcu dyrektor Urzędu spotkała się z prezesem zarządu firmy Zamet Budowa Maszyn S.A. Podczas spotkania omówiono zasady objęcia wsparciem osób zwalnianych. Natomiast w sierpniu w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie ze zwalnianymi pracownikami likwidowanej spółki WOR-PAK.
Dla osób zwalnianych zostanie uruchomiona tzw. „szybka ścieżka rejestracyjna”. Mogą oni również korzystać z punktów konsultacyjno-Informacyjnych na terenie swojego zakładu. Dla zainteresowanych przeprowadzone zostaną zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące poszukiwania zatrudnienia i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor Ewa Brachaczek zaprezentowała także informację dot. środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych będących w dyspozycji Urzędu.
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy rozpatrzyli również na ostatnim posiedzeniu wniosek osoby bezrobotnej dotyczący umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.
W załączniku publikujemy prezentację przedstawiającą aktualne dane na temat rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz