O środowisku i bezpieczeństwie

Data publikacji: 26 września 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu tarnogórskiego oraz realizacja w roku 2015 Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przyjętego na lata 2015-2018 były tematami posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym 22 września.

Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu tarnogórskiego oraz realizacja w roku 2015 Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przyjętego na lata 2015-2018 były tematami posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym 22 września.
Spotkaniu przewodniczył starosta Józef Burdziak, który przywitał członków komisji i gości, po czym przekazał głos Mariuszowi Śleziańskiemu, kierownikowi Działu Monitoringu częstochowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Inspektor Śleziański przedstawił obszerne opracowanie zawierające wyniki badań powietrza, wody, gleby i natężenia hałasu, składające się na „Informację o stanie środowiska na terenie powiatu tarnogórskiego w 2015 roku”. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji zaopiniowali tę informację pozytywnie.
Ocenę dotychczasowej realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przedstawiła Magdalena Maślankiewicz z Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Była to ocena bardzo pozytywna.
W imieniu realizujących program policjantów, swoją opinię przedstawił także Zbigniew Rohrbach, zastępca komendanta powiatowego policji w Tarnowskich Górach. – Nasze działania na co dzień opierają się na zadaniach i zamierzeniach tego programu – zapewnił. – Policja dziękuje władzom powiatu, że dały nam nowe narzędzia do jego realizacji, dofinansowując zakup dwóch radiowozów.
Starosta Józef Burdziak podkreślił, że powiat jest obecnie w trudnym okresie, na półmetku Programu Postępowania Naprawczego, który bardzo ogranicza możliwości przekazywania dotacji służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na terenie powiatu. – Cieszy mnie jednak, że mimo tak trudnych warunków starostwo było w stanie sfinansować częściowo samochody dla policji oraz to, że w projekcie planu budżetu na rok 2017 są zabezpieczone środki zarówno dla policji, jak i straży pożarnej – zapowiedział starosta. – Liczę że projekt ten będzie w pełni zaakceptowany i przyjęty przez Radę Powiatu Tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz