Minister Mazurek w Zakładach Chemicznych

Data publikacji: 3 października 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek złożył 29 września w godzinach popołudniowych niezapowiedzianą wizytę w Starostwie Powiatowym, skąd wspólnie ze starostą tarnogórskim Józefem Burdziakiem udał się na wizytację terenu dawnych Zakładów Chemicznych. Wziął w niej również udział śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Tadeusz Sadowski oraz pracownicy WIOŚ i Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek złożył 29 września w godzinach popołudniowych niezapowiedzianą wizytę w Starostwie Powiatowym, skąd wspólnie ze starostą tarnogórskim Józefem Burdziakiem udał się na wizytację terenu dawnych Zakładów Chemicznych. Wziął w niej również udział śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Tadeusz Sadowski oraz pracownicy WIOŚ i Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
– Wizyta Sławomira Mazurka w Tarnowskich Górach była odpowiedzią na moje działania zmierzające do usunięcia przeszkód formalnych i prawnych, które uniemożliwiają kompleksową likwidację toksycznych odpadów po Zakładach Chemicznych – mówi starosta Józef Burdziak. – Po mojej czerwcowej wizycie u wojewody śląskiego, ministerstwo przygotowuje rozwiązania tych problemów i minister Mazurek przyjechał, aby na miejscu, z autopsji, poznać pewne fakty.
Ministerstwo analizuje obecną sytuację i przygotowuje materiał na mające się wkrótce odbyć posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które będzie poświęcone temu tematowi.
Minister Mazurek poinformował, że sytuacja Zakładów Chemicznych i problemy z tym związane są mu dobrze znane i chciał bezpośrednio zapoznać się z terenem, którego dotyczą. Kwestia ochrony środowiska w kontekście likwidacji istniejących „bomb ekologicznych” jest stawiana w ministerstwie jako jedno z istotnych zadań, które należy rozwiązać w możliwie najkrótszym terminie. Trwają prace nad zmianami organizacyjnymi, a w przypadku takiej potrzeby również legislacyjnymi, które pozwolą skutecznie działać w tym zakresie. Minister podjął ostatnio decyzję o konieczności powołania zespołu ekspertów, który ma przygotować konkretne propozycje dotyczące zwłaszcza możliwości usunięcia toksycznych odpadów z terenów prywatnych.
Czwartkowa wizytacja, co należy podkreślić, jest wynikiem uchwał podjętych z inicjatywy starosty tarnogórskiego przez Radę Powiatu Tarnogórskiego oraz samorządów miast i gmin zainteresowanych i dotkniętych tym problemem. Chodzi o apel Rady Powiatu z maja 2016 roku, który został skierowany do władz centralnych, parlamentarzystów i innych właściwych instytucji. Za tym apelem poszły liczne wystąpienia parlamentarzystów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, które spowodowały, że temat Zakładów Chemicznych jest przedmiotem prac na najwyższych szczeblach władz mogących rozwiązać istniejące problemy.
– Pragnę w tym miejscu ponownie podziękować wszystkim, którzy włączyli się, wspierali i wspierają moje działania – mówi starosta Józef Burdziak. – Otrzymałem od ministra Mazurka zapewnienie, że w październiku przyjedzie do Tarnowskich Gór podkomisja sejmowa, która będzie się zajmowała m.in. rozwiązaniem tych problemów, które wykraczają poza zakres możliwości i uprawnień starosty.

Zadzwoń teraz