Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 3 października 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Kaletach przy ulicy Dworcowej 2 oznaczoną jako działki o numerach 352/97 i 353/97 obręb Kalety. Przedmiotem sprzedaży jest udział Skarbu Państwa wynoszący 10/80 części w prawie własności ww. nieruchomości.


Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Kaletach przy ulicy Dworcowej 2 oznaczoną jako działki o numerach 352/97 i 353/97 obręb Kalety. Przedmiotem sprzedaży jest udział Skarbu Państwa wynoszący 10/80 części w prawie własności ww. nieruchomości.

Call Now ButtonZadzwoń teraz