Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Tarnogórski spółce Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 4 października 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Po zapoznaniu się z danymi liczbowymi, opublikowanymi w formie tabeli w „Gwarku” z dnia 4 października 2016 r., a przedstawionymi przez związkowców z WSP S.A. na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 27 września br., z której wynikać ma, jakoby Powiat Tarnogórski nie wspomagał finansowo Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w ostatnich latach, informuję, że dane podawane przez związki zawodowe są niepełne i mogą wprowadzać w błąd.

Po zapoznaniu się z danymi liczbowymi, opublikowanymi w formie tabeli w „Gwarku” z dnia 4 października 2016 r., a przedstawionymi przez związkowców z WSP S.A. na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 27 września br., z której wynikać ma, jakoby Powiat Tarnogórski nie wspomagał finansowo Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w ostatnich latach, informuję, że dane podawane przez związki zawodowe są niepełne i mogą wprowadzać w błąd. Pragnę zatem uzupełnić te dane, podając do publicznej wiadomości zestawienie tabelaryczne, obrazujące szczegółowo, jakiej pomocy finansowej udzielił powiat spółce WSP S.A. w latach 2009 – 2016.

Na tę pomoc składają się:
– aporty pieniężne i niepieniężne podwyższające kapitał zakładowy spółki – 20 mln 88 tys. 581 zł,
– przeprowadzone w szpitalu lub na rzecz szpitala prace remontowe i przekazane dotacje z przeznaczeniem na remonty – 264 tys. 500 zł
– udzielone poręczenia na rzecz WSP S.A. – 1 mln 900 tys. zł

Pomoc finansowa udzielona szpitalowi zawsze służyć miała i nadal ma służyć rozwojowi tego szpitala, także w zakresie remontowym i inwestycyjnym.

Ponadto z przykrością informuję, że Powiat Tarnogórski zmuszony jest do wypłacania poszkodowanym pacjentom niebagatelnych kwot za błędy medyczne, popełnione przez lekarzy zatrudnionych w szpitalu w latach, gdy był on placówką publiczną.
Wysokość samych tylko odszkodowań zasądzonych już prawomocnymi wyrokami sądowymi obciąża powiat koniecznością wypłaty prawie 2 mln złotych, nie licząc spraw będących obecnie w apelacji, a także konieczności wypłacania dożywotnich rent z budżetu powiatu poszkodowanym przez szpital pacjentom, które dają łączną kwotę ponad 500 tys. złotych.

Pełne dane liczbowe obrazujące pomoc finansową udzieloną szpitalowi przez samorząd powiatowy zawiera tabela prezentowana w załączniku.

Pragnę też zwrócić uwagę na fakt, że porównane w „Gwarku” zostały szpitale, których status prawny i forma własności jest różna.
Gliwickie Centrum Medyczne, Szpital Miejski w Zabrzu oraz Piekarskie Centrum Medyczne to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziałowcami są gminy mające budżety o wiele większe niż Powiat Tarnogórski i nie są w programie naprawczym, który narzuca określone rygory. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu to szpital publiczny, utworzony i prowadzony przez Powiat Lubliniecki, który zasilił tę placówkę kwotą 7 mln 640 tys. zł nie mając programu naprawczego. W związku z tym różne są zobowiązania finansowe samorządów wobec nich i odmienny sposób zarządzania.

Starosta
Józef Burdziak

Call Now ButtonZadzwoń teraz