Zakłady Chemiczne

Data publikacji: 23 listopada 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na zaproszenie przewodniczącego komisji Sejmowej Pana Posła Stanisława Gawłowskiego Starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.


Na zaproszenie przewodniczącego komisji Sejmowej Pana Posła Stanisława Gawłowskiego Starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Tematem posiedzenia było: „Rozpatrzenie informacji nt. Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach, bomby ekologicznej regionu śląskiego – analiza dotychczasowych działań na rzecz możliwości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych”. Obok posłów i przedstawicieli Ministerstwa Środowiska obecny na posiedzeniu sejmowej komisji był Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech.

Do tematu posiedzenia w imieniu Ministra Środowiska wprowadził Główny Inspektor Ochrony Środowiska dr Marek Haliniak. Nawiązał do materiałów przygotowanych przez Departament Gospodarki Odpadami, które przekazano Komisji w październiku br. Zawierały one informację o dotychczasowych działaniach związanych z procesem likwidacji odpadów po Zakładach Chemicznych oraz obecny stan formalno-prawny terenów, na których zalegają odpady. W kończącym to opracowanie podsumowaniu i we wnioskach wskazano m.in., że pełne rozwiązanie problemu odpadów nie dotyczy wyłącznie kwestii finansowania ze środków unijnych. Istnieją przeszkody formalne związane z własnością nieruchomości, własnością odpadów i prawną odpowiedzialnością za poszczególne działania. Sprawa ma charakter wielowątkowy i leży w kompetencji wielu organów.

W konsekwencji dokument stwierdza, że „wyżej wymienione przeszkody w istocie pozbawiają Starostę Tarnogórskiego możliwości uzyskania wsparcia zarówno z środków unijnych jak i krajowych” na dalszą realizację inwestycji. Na zakończenie dokument informuje, że finansowanie kolejnych prac będzie możliwe dopiero po usunięciu wymienionych przeszkód formalnych. W trakcie odbytej dyskusji głos zabrał Starosta tarnogórski Józef Burdziak, który poinformował, że już w 2014 roku zostały złożone kolejne wnioski o dofinansowanie likwidacji odpadów z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na przeszkodzie stanęły jednak przeszkody formalne, które pojawiły się dopiero po złożeniu wniosku. Pokonanie tych przeszkód leży jednak poza możliwościami i kompetencjami starosty tarnogórskiego, na co wskazują również materiały przygotowane przez Ministerstwo Środowiska.

Dotyczą one egzekucji komorniczej, którą objęto nieruchomości dawnych Zakładów Chemicznych, funkcjonowania przedsiębiorstwa Zakłady Chemiczne w likwidacji w obrocie prawnym (istniejący wpis do KRS), określenia posiadacza odpadów, tj. podmiotu odpowiedzialnego za ich usunięcie oraz faktu, że duża część odpadów znajduje się na nieruchomościach osób prywatnych ok 10h. Jednocześnie starosta opowiedział się za zmianami ustawowymi, które pozwolą część tych problemów usunąć.

W podsumowaniu posiedzenia jego przewodniczący zapowiedział skierowanie wystąpienia do odpowiedzialnych za te kwestie przedstawicieli rządu oraz kontynuację prac Komisji nad ostatecznym rozwiązaniem problemu likwidacji zagrożenia stwarzanego przez odpady niebezpieczne po Zakładach Chemicznych.

Zadzwoń teraz