Oświadczenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie wniosku o odwołanie członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 24 listopada 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Szanowni Państwo

Z przykrością muszę stwierdzić,że pomimo wielu podejmowanych z mojej strony prób efektywnej współpracy z członkami Zarządu Powiatu tarnogórskiego, poszukiwania kompromisów i chęci rozwiązywania bieżących problemów dla dobra mieszkańców, nie widzę możliwości dalszej współpracy z wicestarostą Marianem Szukalskim, Andrzejem Elwartem i Sławomirem Wilkiem.


Szanowni Państwo

Z przykrością muszę stwierdzić,że pomimo wielu podejmowanych z mojej strony prób efektywnej współpracy z członkami Zarządu Powiatu tarnogórskiego, poszukiwania kompromisów i chęci rozwiązywania bieżących problemów dla dobra mieszkańców, nie widzę możliwości dalszej współpracy z wicestarostą Marianem Szukalskim, Andrzejem Elwartem i Sławomirem Wilkiem.

Od momentu objęcia stanowiska starosty wszystkie moje wysiłki skierowane były na wyprowadzenie naszego powiatu z fatalnej sytuacji finansowej. Przyjęty został program naprawczy, który dziś przynosi pozytywne efekty. To wynik mojej determinacji, której mi nie brakuje, gdy w rachubę wchodzi dobro powiatu. W bardzo niewielkim stopniu czułem w tych działaniach wsparcie członków zarządu powiatu, których nominacja – o czym Państwo doskonale wiecie – była rezultatem politycznego porozumienia.

Początkowo wierzyłem jednak, że wszyscy potrafimy odłożyć na bok spory i koniunkturalizm, by działać wspólnie na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Jednak dziś tę wiarę utraciłem. Co więcej, całkowicie utraciłem zaufanie do panów Szukalskiego, Elwarta i Wilka. Pomimo tak długiego stażu na swoich stanowiskach Panowie Ci wykazują się rażącą arogancją i niekompetencją, szczególnie w sprawach prawidłowego nadzoru właścicielskiego i gospodarowania mieniem powiatu.

Wystarczy wskazać tylko kilka faktów:

1. W latach 2006 – 2015 liczba młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu zmalała o 50%, z 9691 do 4 991, a koszty utrzymania tych szkół przez Powiat pozostały takie same. Nadzorowany przez Pana Szukalskiego zespół ds. restrukturyzacji oświaty do tej pory nie przedstawił żadnego raportu i planu działania w tym zakresie. Zaniedbania Pana Szukalskiego w sposobie nadzorowanej oświaty doprowadziły do sytuacji, w której instytucje państwowe domagają się zwrotu przyznanych środków , uznając je za nieprawidłowo wydatkowane. Kwota możliwego zwrotu może wynieść około 2 mln złotych za jeden rok.

2. Nieprawidłowości proceduralne przy powoływaniu dyrektorów szkół które powodują brak obsadzenia tych stanowisk w niektórych szkołach.

3. Docierają do mnie również uwagi wójtów i burmistrzów gmin powiatu o opóźnianiu przez panów Szukalskiego i Elwarta gminnych spraw. Warto wspomnieć tak absurdalną sytuację jak przerwanie przez Pana Elwarta remontu chodnika przy drodze w miejscowości Wojska w gminie Tworóg i rozpoczęcie go w sąsiedniej gminie Krupski Młyn tylko dlatego – zdaniem mieszkańców Wojski – że został tam nagrodzony statuetką i widzi tam swój potencjał wyborczy.

Szanowni Państwo
To tylko część spraw i problemów, które tak naprawdę nigdy nie powinny się pojawić. Niech każdy z Was odpowie sobie na pytanie, czy chciałby w takiej sytuacji nadal współpracować z osobami niekompetentnymi, nielojalnymi i działającymi nie tyle na moją szkodę, co na szkodę mieszkańców naszego powiatu.

Nie widzę możliwości dalszej współpracy z obecnymi członkami Zarządu Powiatu. Szczególnie teraz, gdy z pozytywnym skutkiem, przy moim ogromnym zaangażowaniu, wychodzimy z kryzysu realizując program naprawczy. Ale te działania nadal wymagają zdeterminowanej, rzetelnej pracy i porozumienia. Wymagają zaufania do osób, którym w zakresie realizacji tego programu powierzam konkretne zadania i oczekuję efektów. Zakończenie programu naprawczego umożliwi nam przecież realizację wielu potrzebnych i koniecznych inwestycji.

Dlatego informuję, że dla dobra naszego powiatu oraz w celu podjęcia jeszcze bardziej efektywnych działań postanowiłem złożyć wniosek do Rady Powiatu o odwołanie ze stanowiska członków Zarządu Powiatu tarnogórskiego Mariana Szukalskiego, Andrzeja Elwarta i Sławomira Wilka.

Józef Burdziak
Starosta Tarnogórski

Call Now ButtonZadzwoń teraz