Informacja ze spotkania i odniesienie się do oświadczeń opublikowanych w mediach przez Związki Zawodowe szpitala.

Data publikacji: 30 listopada 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z dużym zadowoleniem przyjąłem informację o woli spotkania ze mną przedstawicieli związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w celu omówienia najbardziej ważkich problemów funkcjonowania naszego szpitala.


Z dużym zadowoleniem przyjąłem informację o woli spotkania ze mną przedstawicieli związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w celu omówienia najbardziej ważkich problemów funkcjonowania naszego szpitala.

Miałem nadzieję, że takie spotkanie pomoże wyjaśnić wiele wątpliwości, niejasności, które już wcześniej zgłaszały organizacje związkowe w zakresie działań Powiatu na rzecz reorganizacji i poprawy funkcjonowania WSP S.A. z punktu widzenia personelu szpitala. Byłem przekonany, że przedstawiciele związków zawodowych będą rozmawiać ze mną o sprawach pracowniczych szpitala, które – jak rozumiem – leżą im na sercu.

Bez żadnych warunków wstępnych zgodziłem się na to spotkanie, bo uważam, że rzetelna informacja i rozmowy, z każdą z zainteresowanych stron, są warunkiem społecznej akceptacji wszelkich działań organów władzy publicznej.

Okazało się jednak inaczej. Przed rozpoczęciem spotkania przedstawiciele związków zawodowych szpitala starali się narzucić organizację i ton rozmów, chcąc decydować m.in. kto może być uczestnikiem spotkania a kto nie.

Byłem zażenowany tą sytuacją, ponieważ jako gospodarzowi spotkania dyktowano mi, w jaki sposób mam je prowadzić! Poza tym w formie pisemnej przedstawiono mi nie tyle problemy ważkie dla związków zawodowych szpitala, co listę przede wszystkim politycznych insynuacji, oskarżeń, pouczeń.

Na tej podstawie mogę wnioskować, że intencją moich gości nie było i nie jest omówienie problemów szpitala z punktu widzenia organizacji związkowych, a być może wypracowanie nawet wspólnego stanowiska w różnych kwestiach, lecz przemyślany napastliwy atak na działanie władz samorządowych Powiatu.

W konsekwencji, pomimo moich próśb, abyśmy przeszli do omówienia spraw merytorycznych, goście z organizacji związkowych zdecydowali się opuścić zorganizowane przeze mnie spotkanie.

Ponadto jestem zbulwersowany faktem, że związki zawodowe szpitala dyskusje o tej jednostce przenoszą do mediów, składając niedorzeczne oświadczenia, co z pewnością nie pomaga w rozwiązywaniu problemów szpitala.

Chcę stanowczo podkreślić, jako Starosta Powiatu Tarnogórskiego, nie zgadzam się na taki styl i ton rozmów prowadzony przez stronę związkową szpitala, a zarazem godzący w prestiż stanowiska, które mam zaszczyt piastować, obrażający nie tylko władze samorządowe Powiatu, ale również urzędników Starostwa, którzy w sposób rzetelny wypełniają swoje zadania zawodowe.

Nie pozwolę na przyjęcie takiego kierunku prowadzonych rozmów w naszej debacie publicznej. Jako Starosta Tarnogórski jestem gotowy do rozmów rzeczowych i z chęcią mogę spotkać się z każdym, komu zależy na dobru naszego Powiatu i jego mieszkańców .

Działania Powiatu muszą być zgodne z prawem, ukierunkowane na zabezpieczenie interesów prawnych i finansów Powiatu oraz zapewnienie naszym mieszkańcom usług medycznych na odpowiednim poziomie. Jako Starosta jestem zobligowany prawnie do tego, aby być strażnikiem naszych finansów publicznych i dobra wspólnego Powiatu.

Jestem przekonany, że pomimo ostatnich bardzo politycznych działań przedstawicieli organizacji związkowych szpitala wszyscy będziemy nadal ciężko pracować na rzecz naszego Powiatu, a dzięki konkretnym działaniom Powiatu uda się nam rozwiązać w niedługim czasie także najistotniejsze problemy naszego szpitala.

Call Now ButtonZadzwoń teraz