Przewodnik informacyjny pn.”Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej,Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim

Data publikacji: 28 grudnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2016/12/14/1384348437/1481700048.pdf

Wyżej wymieniona publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji i pomocy w obszarze zdrowia psychicznego,wsparcia społecznego oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej ,
jak również do instytucji , zajmujących się niesieniem wsparcia dla osób bedących w stanie kryzysu psychicznego oraz ich rodzin.

http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2016/12/14/1384348437/1481700048.pdf

Wyżej wymieniona publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji i pomocy w obszarze zdrowia psychicznego,wsparcia społecznego oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej ,
jak również do instytucji , zajmujących się niesieniem wsparcia dla osób bedących w stanie kryzysu psychicznego oraz ich rodzin.

Call Now ButtonZadzwoń teraz