Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców.

Data publikacji: 5 stycznia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o powierzchni 0,1717 ha, oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00058530/4.


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o powierzchni 0,1717 ha, oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00058530/4.

Cena wywoławcza: 140 000,00 zł (VAT zw. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy o podatku od towarów i usług).

Wadium w pieniądzu, w wysokości 7 000,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 7 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 roku, o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Zadzwoń teraz