Bezpieczne ferie zimowe

Data publikacji: 13 stycznia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wzorem lat ubiegłych, na terenie całego województwa śląskiego uruchomiono akcję „Bezpieczne ferie 2017”. Na potrzeby akcji wojewoda uruchomił całodobowy telefon interwencyjny o numerze (32) 20-77-077, na który można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale „Ważne informacje” został zamieszczony baner promujący akcję „Bezpieczne Ferie 2016”:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wd…/Bezpieczne_Ferie_2017.html

Wzorem lat ubiegłych, na terenie całego województwa śląskiego uruchomiono akcję „Bezpieczne ferie 2017”. Na potrzeby akcji wojewoda uruchomił całodobowy telefon interwencyjny o numerze (32) 20-77-077, na który można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale „Ważne informacje” został zamieszczony baner promujący akcję „Bezpieczne Ferie 2016”:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wd…/Bezpieczne_Ferie_2017.html
wraz z podstroną zawierającą informacje o koordynatorach akcji, miejscach kontroli autokarów przez wyjazdem na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.
Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, z której uzyskać można dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Informujemy ponadto, że na terenie Powiatu Tarnogórskiego, pod numerem telefonu (32) 381-25-00 czynne jest całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie również można zgłaszać interwencje związane z akcją „Bezpieczne Ferie 2017”.

Informacja dla rodziców oraz organizatorów wyjazdów wakacyjnych:
Wykaz miejsc kontroli autokarów w Powiecie Tarnogórskim (miejsca wyznaczone do kontroli uzgadniane są na bieżąco z organizatorem). Kontakt z KPP Tarnowskie Góry: (32) 3935-298, (32) 3935-292, (32) 3935-200, (32) 3935-255

Wzorem lat ubiegłych, na terenie całego województwa śląskiego uruchomiono akcję „Bezpieczne ferie 2017”.
Na potrzeby akcji wojewoda uruchomił całodobowy telefon interwencyjny o numerze (32) 20-77-077, na który można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale „Ważne informacje” został zamieszczony baner promujący akcję „Bezpieczne Ferie 2016”: http://www.katowice.uw.gov.pl/wd…/Bezpieczne_Ferie_2017.html
wraz z podstroną zawierającą informacje o koordynatorach akcji, miejscach kontroli autokarów przez wyjazdem na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.
Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, z której uzyskać można dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Informujemy ponadto, że na terenie Powiatu Tarnogórskiego, pod numerem telefonu (32) 381-25-00 czynne jest całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie również można zgłaszać interwencje związane z akcją „Bezpieczne Ferie 2017”.
Informacja dla rodziców oraz organizatorów wyjazdów wakacyjnych:
Wykaz miejsc kontroli autokarów w Powiecie Tarnogórskim: miejsca wyznaczone do kontroli uzgadniane są na bieżąco z organizatorem.
Kontakt z KPP Tarnowskie Góry
Wzorem lat ubiegłych, na terenie całego województwa śląskiego uruchomiono akcję „Bezpieczne ferie 2017”.
Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową telefon interwencyjny o numerze
(32) 20-77-077, na który można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale „Ważne informacje” został zamieszczony baner promujący akcję „Bezpieczne Ferie 2016”:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wd…/Bezpieczne_Ferie_2017.html

wraz z podstroną zawierającą informacje o koordynatorach akcji, miejscach kontroli autokarów przez wyjazdem na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.
Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, z której uzyskać można dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Informujemy ponadto, że na terenie Powiatu Tarnogórskiego, pod numerem telefonu (32) 381-25-00 czynne jest całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie również można zgłaszać interwencje związane z akcją „Bezpieczne Ferie 2017”.

Informacja dla rodziców oraz organizatorów wyjazdów wakacyjnych:
Wykaz miejsc kontroli autokarów w Powiecie Tarnogórskim (miejsca wyznaczone do kontroli uzgadniane są na bieżąco z organizatorem).Kontakt z KPP Tarnowskie Góry – (32) 3935-298
(32) 3935-292
(32) 3935-200
(32) 3935-255

Zadzwoń teraz