Pracodawco, jakiego pracownika poszukujesz? – wypełnij ankietę

Data publikacji: 18 stycznia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiat Tarnogórski wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zamierzają przystąpić do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.


Powiat Tarnogórski wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zamierzają przystąpić do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Zaplanowany do realizacji projekt pn. Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej zakłada podjęcie wielu działań zmierzających do wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w celu dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Przewidziane w projekcie formy wsparcia są adresowane do uczniów i uczennic 10 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat. W założeniach projektu zaplanowano również wsparcie dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ww. szkołach oraz stworzenie w szkołach zawodowych warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

Prosimy Pracodawców z terenu Powiatu Tarnogórskiego o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie oczekiwań Pracodawców w zakresie konkretnych umiejętności praktycznych, kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień absolwentów szkół zawodowych jako potencjalnych pracowników.
Wyniki ankiety posłużą do opracowania katalogu kursów, szkoleń oraz innych form pozwalających na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przez uczniów szkół zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy.
Ankietę można znaleźć pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN2VwwPU3UUkM3zKGAR1I-z0amonaRzprI7HpcGHw1YmQewg/viewform?fbzx=-2674878936870976000

Call Now ButtonZadzwoń teraz