Zanim ankieter zapuka do drzwi…

Data publikacji: 24 stycznia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Katowicach, publikujemy informacje o badaniach prowadzonych obecnie na terenie województwa śląskiego:
1. Od 16 do 31 stycznia 2017 r. przeprowadzana jest ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (symbol badania AKR). Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez teleankietera z respondentem.

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Katowicach, publikujemy informacje o badaniach prowadzonych obecnie na terenie województwa śląskiego:
1. Od 16 do 31 stycznia 2017 r. przeprowadzana jest ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (symbol badania AKR). Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez teleankietera z respondentem.
2. Od 2 stycznia do 28 lutego 2017 r. trwa badanie dotyczące kształcenia dorosłych (symbol badania: KD-2G, KD-2I). Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego.
3. W każdym miesiącu 2017 roku prowadzone są stałe badania reprezentacyjne: badanie budżetów gospodarstw domowych, badania kondycji gospodarstw domowych oraz badania aktywności ekonomicznej ludności (symbol badania: BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04, KGD, ZG, ZD). Badania realizowane są przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem, ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego.

Na terenie województwa śląskiego badania realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych. Tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie lub e-mailowo w Urzędzie Statystycznym w Katowicach – tel. 32 77 91 291, 695 255 244; e-mail: d.gwozdz@stat.gov.pl
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne, zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Szczegółowe informacje o poszczególnych badaniach zawierają ulotki, które publikujemy w załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz