Narada roczna tarnogórskiej policji

Data publikacji: 1 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z udziałem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach odbyła się 31 stycznia narada roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów w 2016 roku.

Z udziałem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach odbyła się 31 stycznia narada roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów w 2016 roku.
Naradę rozpoczął mł. insp. Tadeusz Stuchlik, komendant powiatowy policji w Tarnowskich Górach, składając podziękowania za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy. Komendant podziękował także władzom powiatu i miasta za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Komendant przedstawił także stan bezpieczeństwa w powiecie oraz realizację podejmowanych przedsięwzięć, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
W naradzie uczestniczył pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, który scharakteryzował najistotniejsze tegoroczne zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego oraz co i w jaki sposób należy poprawić, aby tarnogórzanom żyło się bezpieczniej, wystawiając jednocześnie pozytywną ocenę pracy tarnogórskich funkcjonariuszy.
Starosta Józef Burdziak podziękował za rzetelną i ofiarną służbę tarnogórskich policjantów oraz ich harmonijne i bezkonfliktowe współdziałanie z samorządem powiatowym.
– Cieszę się, że mogę współpracować z grupą tak zaangażowanych, pracowitych ludzi, jakimi są funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach – podkreślił, dodając, że samorząd powiatu tarnogórskiego kończy w tym roku realizację Programu Postępowania Naprawczego, który ograniczał możliwości przekazywania dotacji służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.
– Mam satysfakcję, że mimo tych utrudnień, w minionym roku dofinansowaliśmy z budżetu powiatu pracę dodatkowych patroli policyjnych nad zbiornikami wodnymi w sezonie letnim, a także zakup trzech nowych radiowozów. Jestem przekonany, że wszelką pomoc otrzymaną od samorządu policja potrafi spożytkować dla dobra mieszkańców powiatu, dlatego dołożę osobistych starań, aby pomoc finansowa dla policji była kontynuowana – zadeklarował starosta.
W 2016 roku z budżetu powiatu przekazano 20 tys. zł na dodatkowe patrole i paliwo do radiowozów oraz 60 tys. zł na dofinansowanie zakupu trzech nowych samochodów służbowych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz