Rozmowa starosty z młodzieżą o samorządzie powiatowym

Data publikacji: 1 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Absolwenci Młodzieżowej Wszechnicy Aktywności Obywatelskiej – projektu zrealizowanego w 2016 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie – odwiedzili 30 stycznia Starostwo Powiatowe, gdzie w reprezentacyjnej sali kolumnowej spotkali się ze starostą tarnogórskim Józefem Burdziakiem.

Absolwenci Młodzieżowej Wszechnicy Aktywności Obywatelskiej – projektu zrealizowanego w 2016 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie – odwiedzili 30 stycznia Starostwo Powiatowe, gdzie w reprezentacyjnej sali kolumnowej spotkali się ze starostą tarnogórskim Józefem Burdziakiem.
Starosta wręczył dziesięciorgu młodym ludziom – uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski – certyfikaty ukończenia Wszechnicy i upominki. Otrzymali je: Justyna Dylong, Kaja Kubacka, Jakub Potocki, Sandra Plewnia, Oliwia Poloczek, Bartosz Niewiadomski, Natalia Mikołajczyk, Michał Stolarczyk, Dominika Waleńska i Oliwia Więcek. Wszyscy oni ukończyli Młodzieżową Wszechnicę Aktywności Obywatelskiej z wynikiem pozytywnym lub wyróżniającym.
Spotkanie ze starostą, zorganizowane na prośbę młodzieży, było poświęcone głównie tematyce funkcjonowania samorządów w Polsce. Młodzież zadawała staroście szczegółowe i dociekliwe pytania o zakres jego kompetencji i odpowiedzialności, o zadania samorządu powiatowego, sposób wybierania prezydentów, burmistrzów i wójtów w naszym kraju, o pomysł PiS-u dotyczący wprowadzenia dwukadencyjności prezydentów i wójtów, o różnice między starostą tarnogórskim, prezydentem Bytomia i burmistrzem Tarnowskich Gór, a nawet o najcenniejszy zabytek powiatu tarnogórskiego.
Starosta Józef Burdziak wyjaśnił także uczniom II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, dlaczego samorząd powiatowy podjął decyzję o tym, że część szkolnych nieruchomości posłuży jako zabezpieczenie kredytu na niezbędne remonty powiatowego szpitala.
Z kolei Elżbieta Susek, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, wyjaśniła młodzieży, jak przebiega i jakie korzyści może przynieść staż lub wolontariat odbywany w Starostwie Powiatowym.
Na zakończenie spotkania starosta i pani naczelnik wręczyli upominki opiekunom młodzieży: prezesowi Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych Adamowi Płonce, koordynatorce Wszechnicy Monice Fajler oraz opiekunce Marlenie Karnówce.

Młodzieżowa Wszechnica Aktwyności Obywatelskiej to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich od kilku lat, we współpracy z powiatowym samorządem. Ubiegłoroczna edycja otrzymała dofinansowanie z budżetu powiatowego w wysokości 3000 zł w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
W rekrutacji do programu wzięło udział 31 osób, zakwalifikowało się 20, a ukończyło go 10 osób. Program obejmował zajęcia wykładowe oraz warsztaty z psychologii i komunikacji. Tematyka wykładów obejmowała głównie różne aspekty praw człowieka i obywatela, natomiast warsztaty poświęcone były komunikacji interpersonalnej, wywieraniu wpływu na ludzi, motywacji i budowaniu poczucia własnej wartości, profilaktyce antystresowej, rozwijaniu wrażliwości psychospołecznej i empatii.
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych zamierza w tym roku kontynuować realizację projektu.

Zadzwoń teraz