Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Data publikacji: 2 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Do 13 marca potrwa w powiecie tarnogórskim kwalifikacja wojskowa. 1 lutego uroczyście otworzyli ją: ppłk dypl. Roman Nowogrodzki – wojskowy komendant uzupełnień w Gliwicach z przedstawicielami WKU, a także starosta tarnogórski Józef Burdziak oraz Janusz Bentkowski – naczelnik Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego.

Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku 815 mieszkańców naszego powiatu – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

Do 13 marca potrwa w powiecie tarnogórskim kwalifikacja wojskowa. 1 lutego uroczyście otworzyli ją: ppłk dypl. Roman Nowogrodzki – wojskowy komendant uzupełnień w Gliwicach z przedstawicielami WKU, a także starosta tarnogórski Józef Burdziak oraz Janusz Bentkowski – naczelnik Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego.

Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku 815 mieszkańców naszego powiatu – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1998 roku.
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
Kwalifikacja wojskowa zastąpiła pobór, w związku z zawieszeniem obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Zawieszenie zasadniczej służby wojskowej nie oznacza, że nie trzeba już stawiać się przed powiatową komisją lekarską.
Celem kwalifikacji wojskowej, która wynika z ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP jest zebranie informacji o stanie zdrowia młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do pełnienia różnych form służby w wojsku. Osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię zdolności „A” lub „D”, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy.
Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, w składzie: dr Tomasz Srokosz (przewodniczący), Barbara Kosińska (średni personel medyczny) oraz pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej obowiązkowo przed powiatową komisją lekarską mają stawić się mężczyźni urodzeni w 1998 roku. Kwalifikacja obejmuje również mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety, urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierający naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim kończą naukę na kierunkach niezbędnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Są to: analityka medyczna, ratownictwo medyczne, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria i psychologia.
Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Call Now ButtonZadzwoń teraz