FLORIANY – ogólnopolski konkurs dla OSP

Data publikacji: 6 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ochotnicze Straże Pożarne i lokalne społeczności – to do nich jest kierowany Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów. Najlepsi dostaną statuetki „FLORIANY” oraz nagrody. Projekty zrealizowane w powiecie tarnogórskim w latach 2015 i 2016 można zgłaszać do 28 lutego 2017 roku.


Ochotnicze Straże Pożarne i lokalne społeczności – to do nich jest kierowany Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów. Najlepsi dostaną statuetki „FLORIANY” oraz nagrody. Projekty zrealizowane w powiecie tarnogórskim w latach 2015 i 2016 można zgłaszać do 28 lutego 2017 roku.

W Polsce działa 16 304 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Według danych Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej z końca 2015 r. to prawie 700 tysięcy osób. OSP to nie tylko akcje ratownicze, to także wiele działań, których efektem jest integracja, edukacja i rozrywka dla mieszkańców. Strażacy-ochotnicy organizują zawody sportowe, akcje kulturalne, pokazy bezpiecznych zachowań, przyciągają młodych, dorosłych i seniorów. Te inicjatywy chce docenić Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

Często to remizy są ośrodkami życia społecznego. Powstają przy nich orkiestry, zespoły artystyczne, drużyny sportowe, grupy teatralne, kluby, kina, sale komputerowe z dostępem do Internetu”. Wszystkie te działania przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności i rozwijania społeczności warto promować i nagradzać – z tego założenia wyszli organizatorzy „FLORIANÓW”.
Mogą to być projekty zrealizowane przez OSP samodzielnie lub razem z samorządami, instytucjami, organizacjami, lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami. Najciekawsze projekty zrealizowane w gminach w latach 2015 – 2016 nagradzane będą w 12 kategoriach konkursowych.
– Strażacy ochotnicy niosą pomoc, ratują ludzi, zwierzęta i dobytek, narażając przy tym swoje zdrowie a nierzadko życie. Nieustannie się szkolą i ćwiczą. Ale znakomita część ich aktywności to także rozmaite działania społeczne, które sprawiają, że życie w małych miejscowościach jest bezpieczniejsze i po prostu ciekawsze – mówi Dorota Pardecka, redaktor naczelna „Strażaka”.

Kto może wziąć udział w konkursie? Zespoły realizujące projekty prospołeczne, utworzone przez OSP oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego, placówki podlegające samorządom jak szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i sportu, organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i firmy oraz OSP indywidualnie. Przewidziano 12 kategorii. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, którzy wspierają pożyteczne lokalne inicjatywy oraz ich twórców.

Nadesłane projekty oceniać będzie 9-osobowa Kapituła Konkursu, którą tworzą przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do poszczególnych kategorii konkursowych: Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, dr Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP, prof. Artur Krajewski, Czesław Lang, dr hab. Władysław Tabasz – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, Grzegorz Molewski oraz Dorota Pardecka.
Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas konkursowej gali statuetką „FLORIANA” – patrona strażaków oraz nagrodami. Podczas trwania konkursu planowane są również spotkania warsztatowo-panelowe dla lokalnych środowisk oraz warsztaty dla OSP.

Kategorie konkursowe:

I. Rozbudowa lokalnej infrastruktury
II. Poprawa bezpieczeństwa
III. Ochrona środowiska i ekologia
IV. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
V. Edukacja
VI. Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki
VII. Kultura i tradycja
VIII. Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń
IX. Integracja społeczna
X. Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego
XI. Współpraca zagraniczna
XII. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Szczegóły na stronie www.floriany.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz