Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 3)

Data publikacji: 9 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.


Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 22 (nr KRS: 0000316786). Zapewnia całodobową opiekę 62 kobietom, najmłodsza ma 30 lat, najstarsza – 92. – Organizacji pożytku publicznego jest coraz więcej, to cieszy, ale prawdopodobnie z tego powodu kwota, którą otrzymujemy z rozliczeń podatku, co roku maleje – mówi siostra Barbara Szewczyk, dyrektorka DPS. – Nam potrzeb raczej przybywa. W grudniu okazało się, że konieczny jest kosztowny remont windy, nie planowałyśmy go w tegorocznym budżecie. Szukamy sponsorów. Utrzymujemy się przede wszystkim z darowizn, jesteśmy wdzięczne ofiarodawcom. Każdą złotówkę przeznaczamy na bieżącą działalność domu.

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich Górach przy ul. Opatowickiej 112 (nr KRS 0000307609). – Wspieramy osoby w trudnej sytuacji życiowej – bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym – mówi Aniela Jany, prezes Stowarzyszenia. – Udzielamy pomocy psychologicznej i doradczej, prowadzimy Klub Integracji Społecznej, organizujemy pomoc wolontariuszy. Działamy także jako instytucja szkoleniowa, organizujemy szkolenia i kursy. W tym roku chcemy skupić się na poszerzeniu działalności naszego klubu integracji. Kwota, jaką otrzymujemy z jednego procenta zawsze jest dobrze spożytkowana. Postanowiliśmy, że tym razem przeznaczymy ją na pomoc dla naszej podopiecznej – 12-letniej Julki Nowak, która cierpi na autyzm wczesnodziecięcy. Wszystkich ofiarodawców proszę, żeby w rocznym zeznaniu w rubryce „cel szczegółowy” napisali „dla Julki Nowak”.

Stowarzyszenie „Serdeczni” w Tarnowskich Górach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135 (nr KRS 0000001715). Pomaga ponad 100 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, zaburzeniami sensorycznymi, psychicznymi i sprzężonymi. – Prowadzimy dla nich pomoc rehabilitacyjną, medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i kulturalno – oświatową oraz edukacyjną – mówi Gabriela Kowalska, prezes „Serdecznych”. – Organizujemy półkolonie, wyjazdy integracyjne i wakacyjne, zawody sportowe. Dla wszystkich potrzebujących założyliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Świetlicę Środowiskową. Przy Stowarzyszeniu działa także Ogólnopolskie Centrum Dystrofii pomagające cierpiącym na tę ciężką chorobę. Poza tym pomagamy rodzicom, którzy potrzebują wsparcia w opiece a często również w sprawach socjalno – bytowych. Pieniądze z rozliczenia podatku w całości przeznaczamy na działalność statutową.

W aktualnym wykazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest 28 OPP z powiatu tarnogórskiego. Chcemy zaprezentować wszystkie. Poprzednia część prezentacji jest tutaj. – Zachęcam szczególnie do wspierania tych, które są związane ze Starostwem Powiatowym, lub pomagają naszemu szpitalowi, szkołom i innym jednostkom – mówi Józef Burdziak, starosta tarnogórski.

W tym roku termin indywidualnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych mija 2 maja. W formularzu PIT jest rubryka dotycząca przekazania 1 proc. na rzecz organizacji pozarządowej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz