Co w Miasteczku Śląskim odczytano z torfowisk?

Data publikacji: 13 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nie w średniowieczu, a w czasach prehistorycznych rozpoczęła się przemysłowa działalność człowieka prowadzona na obecnych terenach Miasteczka Śląskiego. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań, jakie w ostatnich latach przeprowadziło z dotacji Województwa śląskiego Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a także, w ramach własnych badań renomowane placówki badawcze z całego regionu.

Nie w średniowieczu, a w czasach prehistorycznych rozpoczęła się przemysłowa działalność człowieka prowadzona na obecnych terenach Miasteczka Śląskiego. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań, jakie w ostatnich latach przeprowadziło z dotacji Województwa śląskiego Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a także, w ramach własnych badań renomowane placówki badawcze z całego regionu.
Wyniki te zostaną zaprezentowane 15 lutego w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim podczas otwarcia wystawy zatytułowanej ”ODCZYTANO Z TORFOWISK – Początki i sposoby pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszconośnego”.
Wystawa to swoistego rodzaju podsumowanie wieloletnich badań przeprowadzonych na licznych torfowiskach leżących w obecnych granicach Miasteczka Śląskiego. W pracach badawczych brały udział Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN z Zabrza.
W badaniach uczestniczyli także archeolodzy: dr Edelgarda Foltyn i dr Eugeniusz Foltyn z Czechowic-Dziedzic. Część prac w terenie i interpretację wyników przeprowadził z kolei Leszek Chróst z gliwickiej Pracowni Badań, Pomiarów i Ekspertyz Ekologicznych.
Wyjątkowe znaczenie badanych obszarów wynika z zachowania się tam holoceńskich torfowisk graniczących bezpośrednio z wychodniami skał kruszconośnych. Przez te tereny dodatkowo przebiega granica pomiędzy zlewniami Wisły i Odry. W tych warunkach naturalna erozja gruntu odsłaniała minerały skał kruszconośnych takich jak: malachit, kupryt, samorodki metali szlachetnych, hematyt (ochrę czerwoną), galena srebronośna i rudy cynku.
Zanieczyszczenia wytwarzane w wyniku działalności dawnych społeczności na badanym obszarze, osadzone w różnowiekowych warstwach torfowisk, pozwoliły wnioskować o możliwych metodach ich wytwarzania w przeszłości, co rzuca nowe światło na pradzieje ludności obszaru wyżynnego Europy Środkowej.
Na szesnastu planszach przedstawiono m.in. metody badania torfowisk, rodzaje kopalin i minerałów wydzielonych z różnowiekowych warstw torfu oraz ślady dawnych kultur znalezione na wydmach przy torfowiskach.
Na wystawie będzie można także poznać argumenty przemawiające za: istnieniem scentralizowanej władzy w pierwszym tysiącleciu naszej ery i wcześniej na obszarze Polski południowej, argumenty za istnieniem dawnego hutnictwa ołowiu w sąsiedztwie obecnie istniejącej Huty cynku w Miasteczku Śląskim oraz argumenty przemawiające za lokalizacją w rejonie Świerklańca zaginionej wsi Zversov wymienionej w bulli papieskiej z 1136 r.

Wystawę zorganizowaną wspólnie przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej będzie można oglądać od 16 lutego do 15 marca.


PROGRAM OTWARCIA WYSTAWY 15 lutego:

10.00 – 10.35 Przywitanie gości
10.35 – 10.45 Wystąpienie organizatorów wystawy
10.45 – 11.10 Projekcja pierwszej części programu telewizyjnego “EKSPEDYCJA” (TG STACJA) poświęconego badaniom torfowisk na terenie Miasteczka Śląskiego
11.10 – 11.30 Prezentacja wyników badań torfowisk przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
11.30 – 12.00 Otwarcie wystawy “ODCZYTANO Z TORFOWISK” / Przerwa kawowa
12.00 – 12.25 Projekcja drugiej części programu telewizyjnego “EKSPEDYCJA” (TG STACJA) poświęconego badaniom torfowisk na terenie Miasteczka Śląskiego
12.25 – 13.00 Konferencja prasowa i dyskusja z udziałem publiczności.

Call Now ButtonZadzwoń teraz