SREBRNA CZCIONKA 2017 pod patronatem starosty

Data publikacji: 17 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Po raz trzeci zorganizowany zostanie w tym roku Tarnogórski Konkurs Dziennikarski „Srebrna czcionka”. Na zaproszenie organizatorów honorowy patronat nad jego tegoroczną edycją objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów redagujących szkolne gazety. Nazwa „Srebrna czcionka” nawiązuje do historii Tarnowskich Gór i wydobywanego tu kruszcu. Kształt srebrnej literki ma trofeum wręczane zwycięskim zespołom redakcyjnym.

Po raz trzeci zorganizowany zostanie w tym roku Tarnogórski Konkurs Dziennikarski „Srebrna czcionka”. Na zaproszenie organizatorów honorowy patronat nad jego tegoroczną edycją objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów redagujących szkolne gazety. Nazwa „Srebrna czcionka” nawiązuje do historii Tarnowskich Gór i wydobywanego tu kruszcu. Kształt srebrnej literki ma trofeum wręczane zwycięskim zespołom redakcyjnym.
Pierwsza edycja „Srebrnej czcionki” miała miejsce w 2015 roku. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Ewa Ziemba – nauczyciel bibliotekarz, prowadząca zespół redakcyjny gazety szkolnej „Kujonek” w Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach. Inicjatywa zorganizowania konkursu na najlepsze szkolne pismo pojawiła się na spotkaniu nauczycieli bibliotekarzy w tarnogórskiej filii biblioteki pedagogicznej i spotkała się z ich dużym zainteresowaniem. Biblioteka pedagogiczna przyjęła funkcję współorganizatora konkursu.
Bibliotekarze byli zgodni, że szkolne zespoły redakcyjne nie mają możliwości porównania efektów swojej pracy, wymiany doświadczeń, poznania podobnie myślących i działających rówieśników. Doświadczenie dwóch edycji konkursu wskazuje na coraz większe zaangażowanie zespołów redakcyjnych i ich rosnący profesjonalizm. Uczniowie czują się dowartościowani, a swoje działania uważają za potrzebne, oczekiwane, dające dużo satysfakcji, rozwijające osobowość, a przy tym prestiżowe.
Logo konkursu to co roku wielka litera o kroju Times New Roman, pogrubiona, w kolorze srebrnym. U dołu, na postumencie, widnieje nazwa „Srebrna czcionka” i rok. Co roku jest to kolejna litera alfabetu. W 2015 była to litera A, w 2016 – B, a w 2017 – będzie C.
W jury zasiadają: redaktor naczelny tygodnika „Gwarek” Jarosław Myśliwski , publicysta i historyk Arkadiusz Kuzio-Podrucki, polonista i bibliotekarz Ewa Giołda-Swoboda. Po każdej edycji konkursowej każda ze szkolnych redakcji otrzymuje od jurorów indywidualny opis redagowanej przez siebie gazety ze wskazaniem najciekawszych elementów i tych, które warto zmienić lub udoskonalić. Chyba możemy pokusić się o twierdzenie, że to nie tylko konkurs, ale projekt edukacyjny.
W roku 2015 I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął „Kujonek” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach, a w kategorii gimnazjów -„Czarno na białym” z Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.
W roku 2016 I miejsce w kategorii szkół podstawowych również zajął „Kujonek”, a w kategorii gimnazjów -„Krecik” z Gimnazjum nr 5 w Tarnowskich Górach.
W 2017 roku organizatorzy zdecydowali się zmienić dotychczasową nazwę „Powiatowy konkurs na najlepsze pismo uczniowskie szkół podstawowych i gimnazjów” na bardziej rozpoznawalny „Tarnogórski Konkurs Dziennikarski” oraz poszerzyć zakres terytorialny o powiaty lubliniecki i piekarski. Hasło „Srebrna czcionka” pozostało niezmienione i wskazuje na kontynuację przedsięwzięcia. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 15 marca 2017r., w Tarnogórskim Centrum Kultury.
Trud organizacji Tarnogórskiego Konkursu Dziennikarskiego „SREBRNA CZCIONKA 2017” wzięły na siebie Ewa Ziemba i Monika Stefanowska.

Call Now ButtonZadzwoń teraz