13 milionów z Unii Europejskiej dla Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 21 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Cztery szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski przejdą gruntowną termomodernizację dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Powiat otrzyma na ten cel imponującą kwotę 6 mln 583 tys. 94 zł i 73 gr. Wnioski aplikacyjne, przygotowane przez Biuro Strategii i Rozwoju wspólnie z Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Mieniem, zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego 7 lutego.

Cztery szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski przejdą gruntowną termomodernizację dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Powiat otrzyma na ten cel imponującą kwotę 6 mln 583 tys. 94 zł i 73 gr. Wnioski aplikacyjne, przygotowane przez Biuro Strategii i Rozwoju wspólnie z Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Mieniem, zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego 7 lutego.
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln 724 tys. 716 zł i 14 gr. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 2 mln 286 tys. 372 zł 71 gr.
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach dofinansowana została kwotą 2 mln 306 tys. 332 zł 38 gr, a całkowity koszt inwestycji to 2 mln 841 tys. 39 zł 16 gr.
Budynek szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach przejdzie termomodernizację za 1 mln 775 tys. 741 zł 81 gr, z czego 1 mln 343 676 zł 27 gr wyniesie wsparcie unijne.
Koszt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach wyniesie 1 mln 789 tys. 299 zł 41 gr, a uzyskana przez powiat dotacja na ten cel to kwota 1 mln 208 tys. 369 zł 94 gr.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiat Tarnogórski pozyskał dotychczas łącznie 12 mln 973 tys. 347 zł i 42 gr. Dwa duże zadania inwestycyjne są już w trakcie realizacji.
Pierwsze z nich to adaptacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Została już podpisana umowa z wykonawcą. W wyremontowanym za ponad 3,9 miliona złotych budynku będą miały siedzibę m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Druga duża inwestycja, realizowana już przez powiat dzięki dofinansowaniu unijnemu, to remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Całkowity koszt projektu to 7 mln 954 tys. 397 zł i 93 gr, z czego dofinansowanie wynosi prawie 4,5 miliona złotych. W ramach tej inwestycji przewiduje się kapitalny remont wraz z przebudową budynku warsztatów szkolnych zarówno w części warsztatowej, jak też w części administracyjnej. W pomieszczeniach administracyjnych powstaną dwie nowe pracownie wykładowe z zapleczem socjalnym, a warsztaty zostaną wyposażone w nowe urządzenia i maszyny niezbędne do nauki zawodu.
– Bardzo się cieszę, że w tak trudnym okresie, gdy realizowaliśmy Program Postępowania Naprawczego wymuszający oszczędności i ograniczający nasze możliwości inwestowania ze środków własnych powiatu, udało się pozyskać dofinansowanie, które daje możliwość zrealizowania aż sześciu dużych inwestycji – mówi starosta tarnogórski Józef Burdziak.Jedna z nich unowocześni bardzo ważną sferę usług społecznych, a pięć pozostałych znacząco poprawi warunki funkcjonowania placówek oświatowych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz