Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 7)

Data publikacji: 21 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.


Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie przy placu Jana Pawła II nr 4 (nr KRS 0000169285). Ze stałej pomocy w jego ośrodku rewalidacyjno – opiekuńczo – wychowawczym i rehabilitacyjnym korzysta około 50 młodych pacjentów. Opiekuje się też 30 dziećmi w przedszkolu integracyjnym a specjalistyczne przychodnie dla dzieci, prowadzone przez stowarzyszenie, udzielają około 3 000 porad rocznie. – W zeszłym roku dzięki pieniądzom z jednego procenta mieliśmy wkład własny do dotacji na zakup samochodu dla naszego ośrodka – mówi Marzena Chrzanowska, prezes stowarzyszenia. – Te środki przeznaczamy też na wkład własny w realizację zadań współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Często także dokupujemy za nie sprzęt rehabilitacyjny.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum w Nowym Chechle przy ul. Marii Konopnickiej 4 c (nr KRS: 0000036364). Pod opieką ma 78 osób w wieku od 5 do 56 lat cierpiących na zanik mięśni. W zeszłym roku z jednego procenta uzyskało ponad 313,5 tys. zł. – To znacząca większość naszego budżetu – mówi Grażyna Reinisz-Lewicka, prezes Stowarzyszenia. – Nasi podopieczni mieszkają głównie na Śląsku, są też osoby z innych regionów kraju. Najwięcej wydajemy na rehabilitację, bo w tej nieuleczalnej chorobie może ona przedłużyć życie. Opłacamy też zakup leków hamujących rozwój choroby, wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego i likwidacji barier architektonicznych w miejscach zamieszkania naszych podopiecznych.

Stowarzyszenie Borrelia w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 19 (nr KRS 0000312865). – Głównym źródłem naszych przychodów są darowizny przekazywane przez nadleśnictwa, z którymi współpracujemy – mówi Robert Węgrzyn, prezes Stowarzyszenia. – Kwoty jakie uzyskujemy z jednego procenta to niewielka część naszego budżetu. Wszystkie pieniądze przeznaczamy na działalność statutową czyli pomoc osobom chorym na boreliozę lub zagrożonych zakażeniem tą chorobą. W zeszłym roku pomogliśmy około 20 osobom, części sfinansowaliśmy leczenie sanatoryjne, pozostałym zrefundowaliśmy koszty porad lekarskich i badań. Organizujemy także prelekcje o boreliozie dla młodzieży.

Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 8 (nr KRS: 0000352861). Przebywa w nim 60 chłopców i mężczyzn, dotkniętych upośledzeniem intelektualnym. Najmłodszy ma 8 i pół roku najstarszy- 65 lat. – Ważne są wszystkie pieniądze jakie otrzymujemy – mówi siostra Katarzyna Pudzisz, dyrektorka Domu. – Przeznaczamy je głównie na bieżącą działalność. Być może w tym roku uda się kupić pralnicę, co ułatwiłoby nam codzienną pracę.

W aktualnym wykazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest 28 OPP z powiatu tarnogórskiego. Chcemy zaprezentować wszystkie. Poprzednia część prezentacji jest tutaj.

Zachęcam szczególnie do wspierania tych, które są związane ze Starostwem Powiatowym, lub pomagają naszemu szpitalowi, szkołom i innym jednostkom – mówi Józef Burdziak starosta tarnogórski.

W tym roku termin indywidualnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych mija 2 maja. W formularzu PIT jest rubryka dotycząca przekazania 1 proc. na rzecz organizacji pozarządowej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz