Nowy dyrektor tarnogórskiego aresztu

Data publikacji: 27 lutego 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył 22 lutego w uroczystym apelu w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach, podczas którego odbyło się pożegnanie dotychczasowego dyrektora, podpułkownika Jana Skawiańczyka, którego obowiązki przejął major Zdzisław Figura.


Starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył 22 lutego w uroczystym apelu w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach, podczas którego odbyło się pożegnanie dotychczasowego dyrektora, podpułkownika Jana Skawiańczyka, którego obowiązki przejął major Zdzisław Figura.

Starosta przekazał odchodzącemu dyrektorowi tarnogórskiej jednostki penitencjarnej, podpułkownikowi Janowi Skawiańczykowi, serdeczne podziękowania za jego służbę. Złożył mu również gratulacje za działania resocjalizacyjne realizowane w areszcie pod jego kierownictwem oraz wyrazy uznania za otwartość na integrację z lokalnym środowiskiem, której przykładem jest współpraca z Tarnogórską Fundacją Kultury i Sztuki, w ramach której osadzeni porządkowali zabytkowy cmentarz żydowski w Tarnowskich Górach, a także wspólne z Rodziną Katyńską uhonorowanie tablicami pamiątkowymi na ścianie aresztu przedwojennych strażników więziennych zamordowanych w 1940 roku przez NKWD.

Nowemu dyrektorowi aresztu, majorowi Zdzisławowi Figurze, starosta pogratulował awansu i życzył mu zadowolenia i satysfakcji z wykonywania służby, wymagającej nie tylko profesjonalizmu, ale również odporności psychicznej, odwagi i poświęcenia. – Pragnę wyrazić nadzieję, że kierując tarnogórską jednostką penitencjarną będzie Pan otwarty na współpracę z samorządem i lokalną społecznością naszego powiatu – powiedział starosta.

Obaj oficerowie Służby Więziennej otrzymali od starosty Józefa Burdziaka listy gratulacyjne, srebrne tarnogórskie floreny oraz obrazy, powstałe podczas międzynarodowych plenerów malarskich, organizowanych przez Powiat Tarnogórski.

Call Now ButtonZadzwoń teraz