Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 9)

Data publikacji: 3 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.


Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Fundacja Pro Advice w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 48 (nr KRS 0000262946). Jej cele to m.in.: propagowanie etycznych form zarządzania, w tym szczególnie zarządzania zasobami ludzkimi; ochrona i promocja zdrowia; inicjowanie działań zmierzających do rozwijania umiejętności wymaganych na rynku pracy oraz pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo. Fundacja realizuje je poprzez np. organizację wolontariatu i wspieranie organizacji zajmujących się wolontariatem, działalność charytatywną i dobroczynną na rzecz osób potrzebujących okresowego wsparcia w sytuacjach trudnych życiowo oraz organizację kursów i szkoleń.

Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21. (nr KRS 0000292175). Należy do niego około 500 emerytów i rencistów. – Co piąta złotówka w naszym budżecie – w zeszłym roku ok. 5 700 zł – to pieniądze podarowane jako jeden procent, pozostała część pochodzi ze składek członkowskich – tłumaczy Magdalena Latacz, prezes Uniwersytetu. – W ostatnich latach wydawaliśmy głównie na sprzęt: odtwarzacz CD, pianino, głośniki, meble do stowarzyszenia oraz na rzeczy potrzebne naszemu zespołowi wokalnemu i teatralnemu. Teraz chcemy więcej przeznaczać na wyjazdy. W tym roku wybieramy się między innymi na juwenalia warszawskie, olimpiadę w Łazach i Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów, bo przecież aktywność jest najlepszym sposobem na długie życie. Swoją działalnością promujemy powiat i miasto.

Automobilklub Tarnogórski w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 48 (nr KRS: 0000035562). Zajmuje się m.in. popularyzowaniem zasad motoryzacji oraz kultury motoryzacyjnej wśród młodzieży, organizowaniem i rozwojem różnych form turystyki motorowej (np. caravaning) również dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, popularyzowaniem historii motoryzacji i opieką nad pojazdami zabytkowymi. Wpływy z jednego procenta przeznacza głównie na organizację szkoleń z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków i sympatyków Automobilklubu oraz uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.

W aktualnym wykazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest 28 OPP z powiatu tarnogórskiego. Na naszych stronach internetowych przedstawiliśmy wszystkie. Poprzednia część prezentacji jest tutaj.

Zachęcam szczególnie do wspierania tych, które są związane ze Starostwem Powiatowym, lub pomagają naszemu szpitalowi, szkołom i innym jednostkom – mówi Józef Burdziak starosta tarnogórski.

W tym roku termin indywidualnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych mija 2 maja. W formularzu PIT jest rubryka dotycząca przekazania 1 proc. na rzecz organizacji pozarządowej.

Zadzwoń teraz