45 tysięcy złotych na nowe książki

Data publikacji: 7 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Trzy szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – otrzymają po 12 tysięcy złotych dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny w wysokości 3 tys. zł zapewnia każdej ze szkół Powiat Tarnogórski, który aplikował do wojewody śląskiego o dofinansowanie jako organ prowadzący szkoły.

Trzy szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – otrzymają po 12 tysięcy złotych dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny w wysokości 3 tys. zł zapewnia każdej ze szkół Powiat Tarnogórski, który aplikował do wojewody śląskiego o dofinansowanie jako organ prowadzący szkoły. Każda biblioteka otrzyma więc łącznie po 15 tysięcy złotych na zakup nowości.

W edycji 2016/2017 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” do Wojewody Śląskiego wpłynęło aż 827 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 7 mln 400 tys. zł. Ocenie merytorycznej podlegało 797 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 7 mln 191 tys. zł (30 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych). Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wysokości 3.333.189 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 357 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym. Wśród nich są trzy z naszego powiatu.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie ma bibliotekę szkolną znajdującą się na parterze, która składa się z pomieszczenia wypożyczalni połączonej z obszerną czytelnią, mieszczącą 36 czytelników. Czytelnia wyposażona jest w osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, dwie drukarki i skaner, a także w ekran , DVD oraz magnetowid. Czytelnicy mają do dyspozycji księgozbiór podręczy, księgozbiór z literaturą piękną i popularnonaukową, albumy, podręczniki, czasopisma, kasety wideo i DVD oraz dokumenty szkolne. Księgozbiór liczy 8855 egzemplarzy. Liczba wypożyczonych książek w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 1947 egzemplarzy.
Planowane przez szkołę działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży to m.in. kontynuowanie działań związanych z kampanią społeczną „Ja czytam”, do której szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016; przeprowadzenie międzyklasowego konkursu czytelniczego; zainicjowanie plakatowej akcji promującej czytelnictwo w szkole; stworzenie akcji internetowej zachęcającej uczniów do czytania; prowadzenie pogadanek z uczniami; przeprowadzenie lekcji bibliotecznych; zorganizowanie wieczoru literackiego; stworzenie kampanii „Przerwa na czytanie” promującej czytelnictwo podczas przerw szkolnych; utworzenie gazetek ściennych promujących różnorodne pozycje wydawnicze; przeprowadzenie plebiscytu na bestseller uczniów szkoły pode hasłem „książka wszechczasów w oczach naszych uczniów”, zorganizowanie konkursu literackiego „Bohaterowie literaccy dziś”.

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach ma bibliotekę, która zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 120 mkw. W jego skład wchodzi: wypożyczalnia, czytelnia i stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Księgozbiór stanowią lektury przewidziane w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych, literatura fachowa z dziedzin: chemii, biologii, historii, języka polskiego i innych, słowniki i encyklopedie, niewielki zbiór literatury współczesnej, pięknej.
W ramach wspierania rozwoju czytelnictwa biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Od lat prowadzony jest ranking wypożyczeń. W tym roku rozszerzony zostanie o książkową listę przebojów. Uczniowie będą polecać książki warte przeczytania, tym samym stworzona zostanie Książkowa Lista Przebojów Chemika. Przez cały rok powstają gazetki i wystawy związane z aktualnymi wydarzeniami literackimi i kulturalnymi, między innymi: ekspozycja związana z rokiem Henryka Sienkiewicza,
z literackimi nagrodami Nike i Nobla, ze śmiercią Andrzeja Wajdy. 27.10.2016 r. odbył się konkurs „Szkolny test z Sienkiewicza”, promujący Trylogię, jej ekranizację oraz obyczajowość sarmacką (wykorzystywane zostały stroje z epoki). Tradycyjnie szkoła zorganizowała wyjazd na 20. Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa. W listopadzie odbyły się „Zaduszki poetyckie” – refleksyjne spotkanie młodzieży z poezją. W grudniu szkoła zorganizowała kolejny świąteczny kiermasz książki pod hasłem Książka najlepszym prezentem pod choinkę. W marcu w ramach Światowego Dnia Poezji odbędzie się spotkanie Trzy pokolenia poetów – absolwent – nauczyciel, absolwent i uczeń -słuchacz, na którym, zaprezentowany będzie dorobek literacki poetów związanych z szkołą ZSCHMiO. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich szkoła przedstawi prezentację „Książka – druk – ebook – audiobook” oraz wykład na temat własności intelektualnej.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach dysponuje biblioteką zajmującą jedno pomieszczenie o powierzchni 54 mkw. Księgozbiór nie jest jeszcze skomputeryzowany, liczy około 13 tys. książek, jest przestarzały – co jest efektem braku środków finansowych na zakup literatury dla młodzieży. Pojedyncze egzemplarze z literatury pozyskiwane są wyłącznie od darczyńców. Na stanie biblioteki znajduje się również zbiór płyt DVD, są to m. in. kolekcja „Filmoteki Szkolnej”. W bibliotece są trzy komputery, drukarka, skaner.
We współpracy z uczniami i nauczycielami klas informatycznych powstała szkolna strona internetowa biblioteki, która adresowana jest do uczniów i nauczycieli. Formą promocji biblioteki wśród młodzieży jest również jej fanpage. Jest to doskonały sposób dotarcia do młodzieży. Od 3 lat na terenie szkoły działa cyklicznie Koło Fantastyki. Tematyka dobierana jest w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Szkoła chce stworzyć prezentację multimedialną zachęcającą do czytania tej lektury. W planach biblioteki jest coraz szersze otwieranie się na uczniów, dla których literatura sensacyjna jest nieodzownym elementem spędzania wolnego czasu. Dobrą alternatywną byłoby również stworzenie koła sensacji i kryminału.
Planowane jest zorganizowanie konkursu na recenzję książki, która warta jest przeczytania i konkursu wiedzy o Henryku Sienkiewiczu; projektowanie i wykonanie przez uczniów plakatów promujących czytanie.
W bibliotece mieści się zbiór informacji promujących miasto i powiat, które są zgromadzone w wersji papierowej i elektronicznej, są one dostępne na stronie biblioteki. Skierowane są głównie do uczniów dojeżdżających do Tarnowskich Gór spoza miasta oraz tych, którzy chcą pogłębić wiedzę o własnym mieście i powiecie.
W grudniu organizowany jest świąteczny kiermasz książki – ma na celu propagowanie czytelnictwa w domu rodzinnym. Biblioteka włącza się również w akcje ogólnopolskie promujące czytelnictwo wśród młodzieży. Takim przykładem może być akcja zorganizowana przez Bibliotekę w Szkole „Ja nie czytam, jak czytam” oraz Narodowe Czytanie Henryka Sienkiewicza. Najlepsi czytelnicy wybierani są w oparciu o statystykę wypożyczeni. Promowanie czytelnictwa odbywa się poprzez dostosowanie i organizację pracy biblioteki szkolnej dla potrzeb uczniów (wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i letnich). Promowanie czytelnictwa wśród uczniów niepełnosprawnych planowane jest poprzez zakupy książek drukowanych odpowiednią czcionką lub e-booków.

Call Now ButtonZadzwoń teraz