Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Data publikacji: 7 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do kancelarii Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 1 w terminie do 10 marca 2017 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 194/800/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz