W nadzwyczajnym miejscu o sprawach samorządu powiatowego

Data publikacji: 10 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta tarnogórski Józef Burdziak reprezentował władze samorządowe Powiatu Tarnogórskiego podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Odbyło się ono 6 marca na Jasnej Górze, w sali o. Augustyna Kordeckiego. Wzięli w nim udział delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZPP, przewodniczący rad powiatów oraz rad miast na prawach powiatu. Mówiono o niepokojących samorządy szczebla powiatowego zmianach legislacyjnych przeprowadzanych przez władze państwa, zapowiedziach kolejnych ważnych reform oraz powszechnej niewiedzy o przyszłości powiatów.

Starosta tarnogórski Józef Burdziak reprezentował władze samorządowe Powiatu Tarnogórskiego podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Odbyło się ono 6 marca na Jasnej Górze, w sali o. Augustyna Kordeckiego. Wzięli w nim udział delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZPP, przewodniczący rad powiatów oraz rad miast na prawach powiatu. Mówiono o niepokojących samorządy szczebla powiatowego zmianach legislacyjnych przeprowadzanych przez władze państwa, zapowiedziach kolejnych ważnych reform oraz powszechnej niewiedzy o przyszłości powiatów.
W Zgromadzeniu uczestniczyli: Anna Zalewska – minister edukacji narodowej; Andrzej Maciejewski – przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Piotr Gryza – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jacek Protas – wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; poseł Piotr Zgorzelski – wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej a wcześniej starosta płocki; poseł Władysław Kosiniak-Kamysz – były minister pracy i polityki społecznej; poseł Tomasz Siemoniak – były minister obrony narodowej a wcześniej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; posłanka Halina Rozpondek – była prezydent Częstochowy; Barbara Imiołczyk – dyrektor Centrum Projektów Społecznych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Wojciech Saługa – członek zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa śląskiego oraz Andrzej Pyziak – członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.
Posiedzenie poprzedziła msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Odprawił ją metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który w swojej homilii mówił o zasadach moralności, których nie może zabraknąć w żadnej dziedzinie życia.
Do moralności odwołał się także w inaugurującym obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego wystąpieniu Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński, wyjaśniając, czym powinniśmy kierować się w życiu. Podkreślał, że liczą się nie tylko władza i pieniądze, ale i moralność.
Prezes podał zgromadzonym powód, dla którego zwołane zostało posiedzenie. Jak tłumaczył, jest nim nadzwyczajna sytuacja, tj. powszechna niewiedza na temat tego, co dalej stanie się z samorządem, nie tylko na szczeblu powiatowym. Prezes Związku Powiatów Polskich komentował ponadto bieżące działania legislacyjne, które w praktyce zmierzają w kierunku likwidacji zespolenia administracji rządowej z administracją samorządową. Ludwik Węgrzyn wskazywał też na konieczność zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Jak mówił, bez samodzielności finansowej nie ma samorządności. Jeśli powiaty nie będą miały środków, nie będzie też możliwości wykonywania zadań.
Polskie powiaty obawiają się recentralizacji państwa i sytuacji, w której powiaty stałyby się jednostkami administracji państwowej, co znalazło odzwierciedlenie w stanowisku ZPP dotyczącym roli samorządu terytorialnego.
– W ustawie warszawskiej widzieliśmy już likwidację powiatów. Miała powstać jedna wielka Warszawa, sięgająca aż po Grodzisk Mazowiecki. Nie ma ustawy dotyczącej powiatów, ale zagrożeń dla ich działalności jest bardzo wiele – mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
– Niedawno obchodziliśmy 25-lecie samorządności – wówczas wszyscy zgodnie twierdzili, że reforma samorządowa jest najbardziej udaną reformą w Polsce. Niespełna rok później słyszymy, że władzę samorządową trzeba ograniczać. Dzisiaj dokonuje się zamach na polski samorząd, odbiera się kompetencje. Koszty niepotrzebnych reform – tych w służbie zdrowia czy oświacie – ostatecznie zapłacą samorządy – powiedział marszałek śląski Wojciech Saługa.
O problemach z finansami samorządów mówił także poseł Andrzej Maciejewski, który podkreślał, że JST są od lat w tym zakresie zaniedbywane. W jego ocenie dla lepszego funkcjonowania samorządu terytorialnego niezbędna jest gruntowna zmiana prawa, dokonana ponad podziałami politycznymi.
Tymczasem obecne prawo nie tylko jest niedoskonałe, ale i powstaje w sposób budzący zastrzeżenia. Nawiązywał do tego Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu odnosił się do filozofii pomocniczości, będącej symbolem Polski suwerennej. Analizując aktualną sytuację prawno-polityczną, mówił również o potrzebie uderzenia w dzwon samorządowy w obronie wszystkich, nie tylko samorządowców, ale mieszkańców, gdyż bez tego nie będzie suwerenności.
Jedną z ważniejszych zmian, które czekają samorządy powiatowe jest tzw. sieć szpitali. O reformie zdrowia mówił minister Piotr Gryza. Na wstępie przypomniał o tym, jak wiele zmieniło się w dostępie do ochrony zdrowia, o tym, jak wyglądały i wyglądają szpitale a także o konieczności dokonania dalszych korekt. Taką jest właśnie tworzenie sieci szpitali. Jak tłumaczył, na zmianach w dostępie do świadczeń zdrowia, w sieci szpitali najbardziej skorzystają szpitale powiatowe. Minister zapewniał, że jest to system, do którego wchodzą wszystkie szpitale powiatowe.
Podczas posiedzenia zgromadzeni poruszyli także kwestię reformy oświaty. Powiaty obawiają się, że w jej wyniku poniosą finansowe konsekwencje kumulacji dwóch roczników, która po zmianach nastąpi w szkołach ponadpodstawowych. Anna Zalewska próbowała samorządowców uspokoić, tłumacząc, że planowane zmiany są dla powiatów korzystne, dodając, że z wyliczeń resortu edukacji wynika, że podwójny rocznik nie będzie problemem finansowym. W swoim wystąpieniu minister zapowiedziała też, że nowy system informacji oświatowej ma ruszyć od 15 sierpnia br. Podkreślała konieczność rozwoju doradztwa zawodowego. Przypominała ponadto, że w urzędach marszałkowskich znajduje się 3 mld zł na szkolnictwo zawodowe.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie podjęło siedem stanowisk w sprawie: roli samorządów w państwie, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, publicznego transportu zbiorowego, a także roli powiatów w realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgromadzeni starostowie wyrazili także swoje stanowiska w sprawie systemu ochrony zdrowia oraz dotyczące XX-lecia Konstytucji RP.
Pełną treść stanowisk publikujemy w załącznikach.

(Zdjęcia: materiały prasowe ZPP)

Call Now ButtonZadzwoń teraz