Nowe szanse na rynku pracy

Data publikacji: 13 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otwiera nowy kierunek kształcenia – technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy zaliczają go do grupy zawodów przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rozwijających się dziedzin gospodarki, zwłaszcza obszaru IT. W ramach tego zawodu uczniowie zdobędą dwie kwalifikacje.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otwiera nowy kierunek kształcenia – technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy zaliczają go do grupy zawodów przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rozwijających się dziedzin gospodarki, zwłaszcza obszaru IT. W ramach tego zawodu uczniowie zdobędą dwie kwalifikacje. Pierwsza z nich to montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej i obejmować będzie wiedzę z zakresu: montażu, uruchomienia, administrowania i konserwacji instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. Druga kwalifikacja – montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych dotyczy montażu i uruchamiania zewnętrznych sieci szerokopasmowych oraz administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów sieci kablowych oraz ich konserwacji.
Technikum w Radzionkowie nadal będzie kształcić młodzież w dotychczas prowadzonych zawodach, między innymi w rozchwytywanej przez pracodawców specjalności technik elektryk. Jest to zawód od lat znajdujący się na liście zawodów deficytowych, czyli takich, które bez problemu znajdują zatrudnienie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do motoryzacji, gospodarstw domowych czy odnawialnych źródeł energii sprawia, że coraz mniej dziedzin gospodarki jest w stanie funkcjonować bez elektryków. Absolwenci ZST-E w Radzionkowie dodatkowo mają możliwość uzyskania uprawnień SEP, gwarantujących ich konkurencyjność na rynku pracy. Są oni cenionymi specjalistami, chwalonymi przez pracodawców, co potwierdzane jest również wynikami uzyskanymi w czasie egzaminów zawodowych, znacznie przewyższającymi średnie wojewódzkie i krajowe.
Zdobycie zawodu technika hotelarstwa umożliwia otrzymanie pracy w szeroko rozumianej branży hotelarsko-turystycznej. Uczy także pracy z ludźmi, komunikatywności, obsługi klienta i prowadzenia dokumentacji. Współpraca z licznymi cenionymi hotelami, takimi jak: Rezydencja Luxury, Qubus, Angelo, gwarantuje świetne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, dzięki czemu szkoła może pochwalić się stuprocentową zdawalnością egzaminów zawodowych i łatwością w znalezieniu zatrudnienia przez absolwentów.
Wciąż interesującą ofertą pozostaje technik eksploatacji portów i terminali, otwierający szerokie możliwości zatrudnienia. Podpisane porozumienie z lotniskiem w Pyrzowicach stwarza warunki do rozwoju naszych uczniów i absolwentów. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę zarówno w różnych portach przeładunkowych, lotniskach, portach morskich i rzecznych, magazynach, centrach logistycznych i spedycyjnych, posiadają także umiejętności obsługi klienta.
Dopełnieniem profesjonalnego przygotowania zawodowego są odbywane od lat przez uczniów szkoły miesięczne staże w Irlandii Północnej w ramach programu unijnego Erasmus+. Uczestnicy wyjazdów mogą pochwalić się dodatkowymi certyfikatami i kwalifikacjami zdobytymi w zagranicznych firmach, a także ukończonym kursem językowym.
Warto więc skorzystać z oferty Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, która, jak widać, podąża za trendami rynku pracy i daje solidne podstawy do znalezienia zatrudnienia.

Call Now ButtonZadzwoń teraz