Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017

Data publikacji: 28 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 31 marca upływa termin składania wniosków.
Od 2003 roku konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 31 marca upływa termin składania wniosków.
Od 2003 roku konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 75KM (relacja z uroczystego finału XIV edycji Konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xiv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Ich właściciele mają okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w zgłoszonym gospodarstwie, a także czy eliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

* 31.03.2017 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie w najbliższej jednostce terenowej KRUS,
* 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
* 16.06.2017 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego,
* 03.07-21.07.2017 r. – wizytacja gospodarstw finałowych.

W załącznikach publikujemy regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz arkusz oceny gospodarstwa. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie www.krus.gov.pl

(Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Częstochowie)

Call Now ButtonZadzwoń teraz