Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Data publikacji: 31 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 4 Załącznika do Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 4 Załącznika do Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 przyjętego uchwałą nr XXVII/228/2016 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2016 roku, w skład komisji powołuje się dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz