Podziękowania dla policjantów

Data publikacji: 31 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta tarnogórski Józef Burdziak i przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel złożyli 28 marca na sesji Rady podziękowania, gratulacje i życzenia funkcjonariuszom kończącym służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Starosta tarnogórski Józef Burdziak i przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel złożyli 28 marca na sesji Rady podziękowania, gratulacje i życzenia funkcjonariuszom kończącym służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
Listy gratulacyjne i kwiaty otrzymali odchodzący na emeryturę policjanci: podinspektor Artur Wieczorek i podinspektor Dariusz Radłowski, natomiast w imieniu nieobecnego na sesji podkomisarza Wojciecha Dolaty odebrał je komendant powiatowy policji w Tarnowskich Górach, młodszy inspektor Tadeusz Stuchlik.
– W imieniu władz samorządowych powiatu tarnogórskiego składam panom wyrazy podziękowania za sumienną służbę, trud i poświęcenie oraz duże zaangażowanie, które znacząco wpływały na skuteczność naszych wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – powiedział starosta Józef Burdziak. – Dziękuję również za wielokrotną profesjonalną koordynację, dowodzenie i branie czynnego udziału w czynnościach związanych z zabezpieczeniem imprez masowych oraz zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie powiatu oraz za wzorowe koordynowanie współpracy tarnogórskiej policji z innymi podmiotami, służbami i inspekcjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Pragnę także podziękować za aktywny udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy staroście tarnogórskim, Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Rady Powiatu Tarnogórskiego, jak również w spotkaniach roboczych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zawsze wykazywaliście się panowie podczas naszej współpracy kompetencją, profesjonalizmem i zaangażowaniem – dodał.
Starosta pogratulował odchodzącym na emeryturę funkcjonariuszom bardzo dobrych wyników w służbie i życzył im dobrego zdrowia, realizacji planów i spełnienia marzeń.
Podinspektor Artur Wieczorek pełnił służbę w powiecie tarnogórskim od 1992 roku, nieprzerwanie w pionie prewencji. Od 1998 roku zajmował kolejno stanowiska zastępcy naczelnika i naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
Podinspektor Dariusz Radłowski służył w naszym powiecie od 1999 roku, zarówno w pionie kryminalnym jak i w pionie prewencji. W latach 2003 – 2011 był dyżurnym, koordynatorem prac na Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Od 2011 roku zajmował stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji KPP.
Podkomisarz Wojciech Dolata od 1990 roku pełnił służbę w powiecie tarnogórskim, nieprzerwanie w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego. Od 2006 roku zajmował kolejno stanowiska zastępcy naczelnika i naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz