Orzeł i Róża dla profesora Jana Miodka

Data publikacji: 4 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Profesor Jan Miodek – najsłynniejszy chyba w Polsce i poza jej granicami tarnogórzanin, wybitny językoznawca, propagator poprawnej polszczyzny, gwary śląskiej oraz śląskich wartości i tradycji – zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Tarnogórskiego jako tegoroczny kandydat do nagrody „Orła i Róży”, która przyznawana jest osobom najbardziej zasłużonym dla Powiatu Tarnogórskiego.

Profesor Jan Miodek – najsłynniejszy chyba w Polsce i poza jej granicami tarnogórzanin, wybitny językoznawca, propagator poprawnej polszczyzny, gwary śląskiej oraz śląskich wartości i tradycji – zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Tarnogórskiego jako tegoroczny kandydat do nagrody „Orła i Róży”, która przyznawana jest osobom najbardziej zasłużonym dla Powiatu Tarnogórskiego.
Wniosek o nagrodę dla profesora Jana Miodka, złożony przez starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka, jednogłośnie poparła wczoraj (3 kwietnia) Kapituła Nagrody, w posiedzeniu której uczestniczyli, oprócz starosty: wicestarosta Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Sławomir Wilk, radny Michał Sporoń – przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu Tarnogórskiego, a także Marek Kandzia – prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które jest ubiegłorocznym laureatem nagrody „Orła i Róży”.
– Zgłaszając kandydaturę profesora Miodka, wybitnego naukowca, charyzmatycznego Ślązaka, a nade wszystko prawego i skromnego człowieka, jestem przekonany, że przyznanie mu nagrody „Orła i Róży” będzie najlepszym wyrazem docenienia przez samorząd powiatowy zasług profesora Jana Miodka – powiedział na posiedzeniu Kapituły starosta Józef Burdziak.

Call Now ButtonZadzwoń teraz