Pomagają dzieciom w trudnej sytuacji

Data publikacji: 6 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

238 dzieci w naszym powiecie przebywa w rodzinach zastępczych. Większość dlatego, że naturalni rodzice nie poradzili sobie z wychowaniem i stworzeniem im odpowiednich warunków – najczęściej z powodu uzależnienia od alkoholu. Założeniem jest, że rodzice zastępczy mają pozwolić dziecku na optymalny rozwój i powrót do domu, gdy problemy naturalnych rodziców zostaną rozwiązane.


238 dzieci w naszym powiecie przebywa w rodzinach zastępczych. Większość dlatego, że naturalni rodzice nie poradzili sobie z wychowaniem i stworzeniem im odpowiednich warunków – najczęściej z powodu uzależnienia od alkoholu. Założeniem jest, że rodzice zastępczy mają pozwolić dziecku na optymalny rozwój i powrót do domu, gdy problemy naturalnych rodziców zostaną rozwiązane.

Ze sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, które Rada Powiatu przyjęła na marcowej sesji, wynika, że 101 dzieci korzystających z opieki zastępczej w naszym powiecie nie pochodzi stąd (są m.in. mieszkańcami Gliwic, Zabrza, Żor, Chorzowa, powiatów wodzisławskiego i poznańskiego). Trafiły tu, bo. np. funkcji rodziców zastępczych podjęli się krewni lub w ich powiecie nie udało się znaleźć dla nich rodziny zastępczej. Z podobnych powodów 14 dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczono w rodzinach poza nim. Najczęściej na Śląsku (Będzin, Tychy, Ruda Śląska), ale też ktoś znalazł nowy dom w Warszawie, ktoś inny w powiecie elbląskim.

Do liczby „naszych” mieszkańców przebywających poza powiatem trzeba dodać 46 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie całej Polski. Trafiają tam dzieci, dla których nie udało się znaleźć rodziny zastępczej i takie, które wymagają specjalnej opieki ze względu na stan zdrowia. W powiecie nie ma takiej placówki. W zeszłym roku do rodzin zastępczych przekazano 34 dzieci a do placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.

Sprawozdanie pozwala też zobaczyć jak układają się losy podopiecznych rodzin zastępczych. W zeszłym roku 14 dzieci wróciło do swoich naturalnych rodziców. Sześcioro znalazło domy w rodzinach, które je adoptowały.

Ci, którzy osiągają pełnoletniość i wychodzą z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych wciąż mogą liczyć na wsparcie finansowe i rzeczowe. Muszą jednak wywiązywać się ze zobowiązań zawartych w indywidualnych programach usamodzielnienia. Polegają one przede wszystkim na kontynuowaniu nauki, zdobywaniu nowych kwalifikacji i podejmowaniu działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia i mieszkania. W 2016 roku takie programy realizowało 78 osób.

Zeszłoroczne wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z pieczą zastępczą (m.in. świadczenia dla rodzin zastępczych, opłaty za pobyt mieszkańców powiatu w rodzinach i placówkach poza nim oraz pomoc dla osób usamodzielniających się) wyniosły prawie 4,8 mln zł. Z tej kwoty ponad 1,4 mln zł zwróciły gminy z powiatu i inne powiaty, których mali mieszkańcy korzystali z pieczy zastępczej na terenie powiatu tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz