1679 ofert zatrudnienia na Targach Pracy

Data publikacji: 10 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

45 wystawców – pracodawcy, urzędy pracy, agencje zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy – przedstawiły bezrobotnym 1679 ofert zatrudnienia podczas tegorocznych Targów Pracy. Honorowy patronat nad targami sprawowała starosta Krystyna Kosmala, która otwierając je wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Ewą Brachaczek , powiedziała m.in.: – Życzę wszystkim Państwu, aby każdy znalazł to, co po co tutaj przyszedł: bezrobotni źródło utrzymania, a pracodawcy dobrych pracowników.

45 wystawców – pracodawcy, urzędy pracy, agencje zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy – przedstawiły bezrobotnym 1679 ofert zatrudnienia podczas tegorocznych Targów Pracy. Honorowy patronat nad targami sprawowała starosta Krystyna Kosmala, która otwierając je wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Ewą Brachaczek , powiedziała m.in.: – Życzę wszystkim Państwu, aby każdy znalazł to, co po co tutaj przyszedł: bezrobotni źródło utrzymania, a pracodawcy dobrych pracowników.
Podczas otwarcia Targów Pracy, które odbyły się 7 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury, staroście Krystynie Kosmali towarzyszył wicestarosta Stanisław Torbus oraz etatowi członkowie Zarządu Powiatu Adam Baron i Krzysztof Łoziński.
Radę Powiatu Tarnogórskiego reprezentował jej wiceprzewodniczący Kazimierz Gwóźdź i radny Jarosław Ślepaczuk, a Radę Miejską w Tarnowskich Górach – jej przewodniczący Tomasz Olszewski.
Na targach, oprócz bezrobotnych i potencjalnych pracodawców, pojawili się również członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, Izby Przemysłowo-Handlowej, Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i przedstawiciele związków zawodowych.

Tegoroczne targi, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, odwiedziło kilkaset osób poszukujących pracy. Czekało na nich 45 wystawców, wśród których znajdowało się: 23 pracodawców z terenu powiatu i miast ościennych; 6 urzędów pracy (w tym Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz powiatowe urzędy pracy z Chorzowa, Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej oraz Tarnowskich Gór); dwie jednostki szkoleniowe (Centrum Kształcenia Zawodowego z Bytomia, Elpax Sp. z o.o. z Bytomia); trzy przedstawicielstwa Ochotniczych Hufców Pracy (Punkt Pośrednictwa Pracy w Pyskowicach, Punkt Pośrednictwa Pracy w Tarnowskich Górach, Komenda Główna OHP z Katowic); cztery organizacje współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia (Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Inkubator Przedsiębiorczości z Tarnowskich Gór, Okręgowy Inspektorat Pracy z Katowic, Inspektorat ZUS w Tarnowskich Górach); cztery agencji pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej (EMI s.c., InterKadra Sp. z o.o., Randstad Sp. z o.o., Work Service Express) a także trzy szkoły policealne.

Wakaty oferowane na Targach koncentrowały się w przeważającej części w branżach: prac fizycznych oraz usług – różne branże (328 miejsc pracy), budownictwa (282 miejsca pracy), usług prozdrowotnych (opiekunowie – 226 miejsc pracy), operatorów maszyn i urządzeń (197 miejsc pracy), motoryzacji / transporcie (111 miejsc pracy), gastronomicznej i hotelarskiej (144 miejsca pracy), handlowej (78 miejsc pracy), umysłowej (84 miejsca pracy), przetwórstwa i obróbki metali (87 miejsc pracy),branży elektrycznej/elektronicznej (53 miejsca pracy), oraz odzieżowej (74 miejsca pracy.
Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dostępnych było 50 ofert pracy w różnych branżach i specjalnościach (prace porządkowe, ochrona mienia, pakowacz, magazynier, pracownik gospodarczy, operator maszyn CNC).

Zaproszone jednostki szkoleniowe i edukacyjne oferowały kursy zawodowe oraz możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych, wśród których można wymienić: uprawnienia zawodowe, kwalifikacje związane z transportem drogowym, szkolenia z obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń, kursy z zakresu usług prozdrowotnych, kursy księgowości komputerowej oraz szkolenia tzw. miękkie, w tym przedsiębiorczości, edukacyjne i językowe. Ponadto na miejscu doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy udzielali informacji zawodowej, m.in. z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, planowania działań zawodowych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby zainteresowane mogły również zapoznać się z wieloma ofertami pracy w ramach sieci EURES – świadczących usługi pośrednictwa pracy w krajach EU/EOG. Upowszechniane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oferty obejmowały zawody związane z: opieką medyczną (opiekunowie, pielęgniarki), pracami fizycznymi w różnych zawodach (montażyści, prace sezonowe przy zbiorach owoców i warzyw, magazynierzy, pracownicy produkcyjni, operatorzy maszyn), budownictwem, transportem, usługami oraz innymi specjalizacjami. W sumie przedstawiono 147 ofert pracy w ramach sieci EURES.

Call Now ButtonZadzwoń teraz