Mała matura w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 10 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Znamy już zdobywców zaszczytnego tytułu „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku”. Są nimi Wojciech Meiser i Tomasz Binkowski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Jakub Rusinek z II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach – zwycięzcy IV Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mała matura w Tarnowskich Górach 2017”.


Znamy już zdobywców zaszczytnego tytułu „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku”. Są nimi Wojciech Meiser i Tomasz Binkowski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Jakub Rusinek z II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach – zwycięzcy IV Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mała matura w Tarnowskich Górach 2017”.

Konkurs, adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski, odbył się w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących. Jest on imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży. Po powitaniu zebranych przez Jarosława Wesołka – opiekuna Powiatowej Reprezentacji Młodzieży w „Chemiku” a równocześnie przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu oraz Katarzynę Wojtal – dyrektora „Chemika”, uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań II etapu w zespołach dwuosobowych (pierwszy etap odbył się wcześniej w macierzystych szkołach).

W II etapie brało udział 84 uczniów reprezentujących następujące szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tarnogórskiego: I LO im. Stefanii Sempołowskiej, II LO im. Stanisława Staszica, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych oraz Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych.

W II etapie uczniowie rozwiązywali zestaw 60 zadań zamkniętych a w finałowym III etapie – zestaw dziesięciu zadań otwartych. O zwycięstwie decydowała suma punktów uczestnika z II i III etapu.

Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie:

W kategorii „technikum”:
Wojciech Meiser (ZSTiO)
Tomasz Binkowski (ZSTiO)
Mariusz Katerla (ZSTiO)
Piotr Gomola (ZSTiO)
Tomasz Michali (ZSBA)
Filip Strzelecki (ZSBA)

W kategorii „liceum ogólnokształcące”:
Jakub Rusinek (II LO)
Agnieszka Wąsowicz (II LO)
Barbara Czapla (II LO)
Wiktoria Król (II LO)
Wiktoria Baranowska (II LO)
Michał Olkisz (II LO)

Laureatami konkursu na w kategorii „technikum” zostali ex aequo: Wojciech Meiser i Tomasz Binkowski (ZSTiO) – uczniowie Marka Cieślika. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy ze zdobywców pierwszego miejsca uzyskał tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku – technikum”.
Drugiego miejsca nie przyznano. Trzecie ex aequo zdobyli: Tomasz Michali (ZSBA) – uczeń Anny Sopuch i Mariusz Katerla (ZSTiO) – uczeń Aleksandry Cieślik.

Laureatami konkursu w kategorii „liceum” zostali:
1. Jakub Rusinek (II LO) – uczeń Joanny Legary. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał on tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku – liceum”.
2. Wiktoria Król (II LO) – uczennica Anity Nowak i Michał Olkisz (II LO) – uczeń Anity Nowak.
3. Nie przyznano.

Gratulujemy uczestnikom i laureatom. Nagrody za 1, 2 i 3 miejsca wręczone zostaną w maju, w czasie podsumowania Forum Edukacyjnego.

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom: Alinie Matei z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Markowi Cieślikowi z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Anicie Nowak – z II LO im. St. Staszica, Ewie Szczyrk z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, Izabeli Ruba-Gałuszce z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Annie Sopuch z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych, Bogumile Tomali Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych i Ewie Mann z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie za pracę w jury konkursu.

Przypomnijmy, że organizatorami konkursu są:
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży,
Powiat Tarnogórski
i nauczyciele matematyki:
Irena Górny (I LO im. S. Sempołowskiej)
Barbara Minkus i Małgorzata Wesołek (Wieloprofilowy Zespół Szkół)
oraz Jarosław Wesołek (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących).

Call Now ButtonZadzwoń teraz