Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Data publikacji: 18 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 18 kwietnia 2017 roku do 8 maja 2017 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej, obejmującej działki gruntu zapisane w:

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 18 kwietnia 2017 roku do 8 maja 2017 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej, obejmującej działki gruntu zapisane w:
1.księdze wieczystej GL1T/00039126/0:
– nr 529/19 o pow. 844 m2 oznaczona w części 273 m2 jako Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione a w części 571 m2 jako ŁV – łąki trwałe;
– nr 532/21 o pow. 3742 m2 oznaczona w części 379 m2 jako Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione a w części 3 363 m2 jako ŁV – łąki trwałe;
2. księdze wieczystej GL1T/00072267/3:
– nr 527/19 o pow. 728 m2 oznaczona jako dr – drogi;
– nr 530/21 o pow. 66 m2 oznaczona jako dr – drogi.

Pełna treść wykazu znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz