Powiatowi Mistrzowie SUDOKU

Data publikacji: 25 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Znamy już uczniów, którzy w tym roku zdobyli zaszczytny tytuł „Mistrza SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku”. Są to: w grupie gimnazjalistów Marta Szucmajer z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu a w grupie szkół ponadgimnazjalnych Marta Kluba z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.
Odpowiednio II i III miejsca w II Powiatowym Konkursie Matematycznym SUDOKU zajęli:

Znamy już uczniów, którzy w tym roku zdobyli zaszczytny tytuł „Mistrza SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku”. Są to: w grupie gimnazjalistów Marta Szucmajer z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu a w grupie szkół ponadgimnazjalnych Marta Kluba z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.
Odpowiednio II i III miejsca w II Powiatowym Konkursie Matematycznym SUDOKU zajęli:
II. Anna Konopka z Zespołu Szkół w Zbrosławicach oraz Przemysław Leszczyk z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach,
III. Weronika Marek z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu oraz Anna Duda z II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.
Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas tegorocznego Powiatowego Forum Edukacyjnego, zaplanowanego na maj.

Finałowy etap II Powiatowego Konkursu Matematycznego SUDOKU pod patronatem Starosty Tarnogórskiego odbył się w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zgłosiło się 18 szkół z terenu powiatu tarnogórskiego.
Do finałowego etapu zakwalifikowali się uczniowie:
Michał Hajduk z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach, Karolina Chmiel i Wiktor Czornik z Publicznego Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach, Wiktoria Prokop i Piotr Krawiec z Gimnazjum w Ożarowicach, Anna Konopka z Zespołu Szkół w Zbrosławicach, Marta Szucmajer i Weronika Marek z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu, Klaudia Grieger i Szymon Wylężek z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Aleksandra Przybyłek i Alicja Pokusa z I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Anna Duda i Natalia Pilśniak z II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Wiktoria Grzesiek i Marcin Kocot z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Marta Kluba i Dominika Rekus z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, Dominika Kiczka i Przemysław Leszczyk z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Magdalena Wolny z Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Anna Grudzińska z Technikum w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Dominika Gałąska z Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu, Julia Cięszkowska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Weronika Kubosz i Paulina Sierzputowska z Technikum w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach i Aneta Janus z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach.

Zasady rozwiązywania SUDOKU są bardzo proste. W wersji podstawowej SUDOKU to kwadratowy diagram podzielony na 9 identycznych kwadratów, z których każdy również podzielony jest na 9 kolejnych. Część z pól wypełniona jest już cyframi. Rozwiązanie polega na uzupełnieniu cyfr tak, aby w każdym wierszu, kolumnie oraz większym kwadracie każda z cyfr występowała tylko jeden raz. Możemy również znaleźć inne odmiany SUDOKU, np. nieregularne, czy rozwiązywane na mniejszej lub większej planszy (6×6, 12×12, 16×16).
Do rozwiązywania zadań SUDOKU trzeba posiadać umiejętność logicznego myślenia, która przydatna jest nie tylko na lekcjach matematyki.
W Tarnowskich Górach w Wieloprofilowym Zespole Szkół, na wzór odbywających się od kilku lat Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Polski, rywalizujący ze sobą w trakcie konkursu uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Na ich rozwiązanie mieli 90 minut.
Nad przebiegiem i organizacją konkursu czuwali nauczyciele matematyki Wieloprofilowego Zespołu Szkół Małgorzata Wesołek oraz Barbara Minkus.

Call Now ButtonZadzwoń teraz