„Orzeł i Róża” dla profesora Miodka

Data publikacji: 27 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Profesor Jan Miodek – wybitny językoznawca, propagator poprawnej polszczyzny, gwary śląskiej oraz śląskich wartości i tradycji otrzyma w tym roku nagrodę „Orła i Róży”. Uchwałę w tej sprawie podjęła na ostatniej sesji Rada Powiatu Tarnogórskiego.

Profesor Jan Miodek – wybitny językoznawca, propagator poprawnej polszczyzny, gwary śląskiej oraz śląskich wartości i tradycji otrzyma w tym roku nagrodę „Orła i Róży”. Uchwałę w tej sprawie podjęła na ostatniej sesji Rada Powiatu Tarnogórskiego.
Nagroda została przyznana profesorowi Miodkowi za jego wieloletnią, wszechstronną i wielokrotnie nagradzaną działalność na niwie naukowej, połączoną ze stałym utrzymywaniem i podkreślaniem bliskich związków z miastem Tarnowskie Góry, co czyni z niego niestrudzonego ambasadora Powiatu Tarnogórskiego, którego zasługi w promowaniu pozytywnego wizerunku tej ziemi są nieocenione.
Nagroda „Orła i Róży” jest docenieniem pracy profesora Jana Miodka jako człowieka dobrej woli, społecznika i pasjonata, który dzięki dzięki swojej pracy rozsławia region tarnogórski w całym kraju.
Uchwała o przyznaniu nagrody profesorowi Miodkowi została podjęta przez Radę Powiatu Tarnogórskiego na wniosek Kapituły Nagrody, która na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia jednogłośnie, w tajnym głosowaniu, wybrała go spośród pięciu zgłoszonych kandydatur.
Pozostałymi kandydatami byli: Waldemar Głasek – założyciel Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Z. Berlinga, Marian Ciba – wiceprezes Stowarzyszenia „Serdeczni”, wokalistka Bernadeta Kowalska i aktor Krzysztof Respondek.
Wręczenie nagrody „Orła i Róży” profesorowi Janowi Miodkowi nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, która odbędzie się 22 maja o godz. 14.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Call Now ButtonZadzwoń teraz