Rada pracuje, referendum nie będzie

Data publikacji: 27 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Tarnogórskiego nie odbędzie się. Poinformowała o tym radnych na ostatniej sesji starosta Krystyna Kosmala.
Przypomnijmy, że 30 stycznia br. do ówczesnego starosty Józefa Burdziaka (odwołanego ze stanowiska 4 kwietnia br.) złożono powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Inicjatorem była 17-osobowa grupa obywateli, której pełnomocnikiem był Jacek Gloc, mieszkaniec Tarnowskich Gór.

Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Tarnogórskiego nie odbędzie się. Poinformowała o tym radnych na ostatniej sesji starosta Krystyna Kosmala.
Przypomnijmy, że 30 stycznia br. do ówczesnego starosty Józefa Burdziaka (odwołanego ze stanowiska 4 kwietnia br.) złożono powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Inicjatorem była 17-osobowa grupa obywateli, której pełnomocnikiem był Jacek Gloc, mieszkaniec Tarnowskich Gór.
Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, warunkiem złożenia do Komisarza Wyborczego wniosku o przeprowadzenie referendum było zebranie przez grupę inicjatywną w ciągu 60 dni podpisów co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu tj. ponad 11 tysięcy osób.
3 lutego do Komisarza Wyborczego w Katowicach wpłynęło powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. 31 marca upłynął termin na złożenie wniosku wraz z listami poparcia. Do złożenia wniosku jednak nie doszło.
Nie wiadomo, ile podpisów poparcia udało się zebrać, ponieważ 11 kwietnia 2017 roku pełnomocnik inicjatora referendum poinformował pisemnie Komisarza Wyborczego w Katowicach, że 3 kwietnia 2017 roku komisyjnie dokonano utylizacji wszystkich kart z podpisami.
Procedura taka zgodna jest z art. 14 a ustawy o referendum lokalnym, który mówi, iż „w przypadku niezłożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, jego inicjator dokonuje protokolarnego zniszczenia kart” oraz, że „protokół potwierdzający zniszczenie kart inicjator referendum niezwłocznie przekazuje komisarzowi wyborczemu”.

Kalendarium wydarzeń opublikowane jest na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego, pod adresem:
http://katowice.kbw.gov.pl/356_Referenda_w_sprawie_odwolania_organu_rady_lub_wojta/1/20535_Inicjatywa_referendalna_w_sprawie_odwolania_Rady_Powiatu_Tarnogorskiego_przed_uplywem_kadencji

Call Now ButtonZadzwoń teraz