Umowa na termomodernizację zawarta

Data publikacji: 2 maja 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach będzie zużywał mniej energii cieplnej i jednocześnie mniej emitował zanieczyszczeń do środowiska, a wszystko to za sprawą umowy podpisanej przez Andrzeja Pilota, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Izabelę Paprotną, prezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach będzie zużywał mniej energii cieplnej i jednocześnie mniej emitował zanieczyszczeń do środowiska, a wszystko to za sprawą umowy podpisanej przez Andrzeja Pilota, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Izabelę Paprotną, prezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.
Umowa podpisana w szpitalu 28 kwietnia, w obecności starosty tarnogórskiego Krystyny Kosmali, wicestarosty Stanisława Torbusa oraz członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztofa Łozińskiego, umożliwia kontynuację rozpoczętej w ubiegłym roku termomodernizacji budynku psychiatrii.
Ten szpital jest własnością wszystkich mieszkańców powiatu – podkreśliła starosta Krystyna Kosmala. – Obowiązkiem samorządu, działającego w imieniu suwerena, jest wspieranie rozwoju szpitala. Dlatego zdecydowaliśmy się na umożliwienie zawarcia tej pożyczki, przeznaczając nieruchomość II LO im. Stanisława Staszica jako jej zabezpieczenie.
Prezes Andrzej Pilot zapewnił powiatowe władze, że ze spłatą pożyczki szpital nie będzie miał problemu i nie obciąży ona samorządu.

W ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW zmodernizowana zostanie wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału psychiatrycznego, docieplone zostaną ściany, wymienione okna i drzwi z częściowym zamurowaniem aktualnych przeszkleń. Na ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dołożył w formie pożyczki ponad 615.000 złotych, co stanowi ponad 73 procent kosztów przedsięwzięcia. Prace, które mają zakończyć się do 30 czerwca 2017 roku, powinny przynieść oszczędności na kosztach ogrzewania na poziomie 82.000 zł rocznie.

Zadzwoń teraz